Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 4 (81)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (81) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Model zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życias

Autorzy: Grandys Ewa

Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia charakteryzuje m.in. zdeterminowany czas rozpoczęcia procesu sprzedaży. Badania ukazały możliwość wykreowanie dla tej grupy wyrobów modelu zarządzania produkcją. Wykorzystano w tym celu drzewo o orientacji w kierunku korzenia...   więcej »

| Strony 7–10

Badania i rozwój

Nanokompozytowe włókna z alginianu wapnia zawierające SiO2 i bioszkło

Autorzy: Boguń Maciej

Zbadano wpływ podstawowych parametrów procesu wytwarzania nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia zawierających nanododatek krzemionki oraz bioszkła. Przeprowadzono analizę właściwości reologicznych, struktury porowatej oraz nadmolekular- nej, jak również właściwości sorpcyjnych i wytrzymałościowych...   więcej »

| Strony 11–19

Analiza porównawcza przędzenia obrączkowego klasycznego i kompaktowego - rozważania teoretyczne. Część I: Opracowanie modelu statystycznego opartego na regresji wielokrotnej

Autorzy: Lewandowski Stanisław, Drobina Robert, Józkowicz Ignacy

Przeprowadzono analizę parametrów procesu przędzenia decydujących zarówno o jakości przędzy, jak i wydajności produkcji i stwierdzono, że czynnikami tymi są procent wyczesów oraz metryczny współczynnik skrętu. Analizę jednoczesnego oddziaływania obu czynników na wybrane właściwości przędz bawełnianych...   więcej »

| Strony 20–24

Ocean znaczenia parametrów procesu na charakterystykę przędz przeplatanych

Autorzy: Qiu Hua, Ge Ming-Qiao

Badano znaczenie 3 następujących parametrów procesu: ciśnienie powietrza doprowadzanego, szybkość przędzy oraz stosunek naddatku na ilość i wytrzymałość kłębków przędzy fantazyjnej. Badano korelacje pomiędzy wytrzymałością a ilością kłębków przypadającą na jednostkę długości. Gotowa przędza charakteryzowana była...   więcej »

| Strony 26–28

Dynamiczna analiza parametrów mechanicznych przędz wykonanych z poliamidu 66

Autorzy: Demšar Andrej, Bukošek Vili, Kljun Alenka

Przeprowadzono analizę właściwości lepko-sprężystych trzech różnych rodzajów przędz nylonowych oraz zbadano zależności temperaturowe procesu wygrzewania stosując dynamiczną analizę parametrów mechanicznych. Na podstawie uzyskanych Wyników można zasugerować, że proces wulkanizacji kompozytów kauczukowych należy przeprowadzać w temperaturze 160...   więcej »

| Strony 29–34

Pomiar udziału przędz składowych w mieszankach wełna owcza/kaszmir z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu

Autorzy: Qian Kun, Li Hongshun, Cao Haijian, Yu Kejing

Artykuł przedstawia szybką technikę przetwarzania obrazu opracowaną w celu wyznaczenia udziału przędz składowych w mieszankach wełna owcza/kaszmir. Przędze składowe spleciono, wybarwiono a w celu usunięcia tła z obrazu i rozdzielenia włókien wełny owczej i kaszmiru zastosowano...   więcej »

| Strony 35–38

Badanie właściwości poliuretanowych przędz rdzeniowych oraz wyprodukowanych z nich tkanin z pamięcią kształtu

Autorzy: Jing Lu, Hu Jinlian

Opracowano przędze rdzeniowe z udziałem włókien poliuretanowych z pamięcią kształtu i bawełny, z wykorzystaniem przędzarki obrączkowej i frykcyjnej. Stosowano dwa rodzaje przędz rdzeniowych, następnie badano właściwości mechaniczne i pamięć kształtu przędz oraz wykonanych z nich tkanin....   więcej »

| Strony 39–42

Analiza porównawcza gotowych tkanin z udziałem przędz fantazyjnych. Część II: Odporność na ścieranie i masa

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Ragaišienė Audronė, Barburski Marcin

Przędze fantazyjne o efektach strukturalnych i/lub kolorystycznych są często używane dla produkcji tkanin w przemyśle odzieżowym. Pozwalają na uzyskanie efektów dekoracyjnych. Mogą one jednak zmienić właściwości końcowe tkanin. W artykule analizowano wpływ struktury i surowca przędzy...   więcej »

| Strony 43–45

Automatyczne badanie gęstości tkanin jednokolorowych z wykorzystaniem transformaty Hough’a

Autorzy: Pan Ruru, Gao Weidong, Liu Jihong , Wang Hongbo

Analizę kolorów w obrazach tkanin można podzielić na trzy kategorie: tkaniny jednobarwne oraz z jedno i dwu systemowego melanżu. Artykuł odnosi się do przypadku pierwszego. Do analizy obrazu zastosowano transformatę Hough’a....   więcej »

| Strony 46–51

Modelowanie procesu ściskania dzianin dystansowych w aspekcie „Krzywych Elastica”

Autorzy: Supeł Bogdan, Mikołajczyk Zbigniew

Opracowano nowy model ściskania dzianin dystansowych oparty na teorii Eulera-Leafa. Model ten różni się od dotychczas przedstawionych sposobem rozwiązania równania konstytutywnego Eulera, które sprowadza się do równania różniczkowo-całkowego pierwszego rzędu. Rozwiązanie równania będące równocześnie kształtem zginanego...   więcej »

| Strony 52–55

Zwilżalność materiałów bawełnianych z preparacją ułatwiającą użytkowanie

Autorzy: Uddin Faheem, Lomas Mike

Zwilzalność tkanin impregnowanych w celu ułatwienia uzytkowania znacznie sie zmniejsza lub całkowicie zanika. Badano druk pigmentowy na tak przygotowanych materiałach włókienniczych. Na zwilżalność tkanin wpływają zarówno szczatkowa...   więcej »

| Strony 56–60

Probabilistyczny model dynamicznych sił w nitkach, w strefie dziania na szydełkarkach, z uwzględnieniem niejednorodności właściwości lepko–sprężystych przędzy

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Włodarczyk Bogdan, Kowalski Tomasz Marek

Wyjaśnienie stochastycznego charakteru dynamicznych obciążeń nitek w strefie dziania na szydełkarkach dokonano na podstawie probabilistycznego modelu procesu dziania, w którym nitkę potraktowano, jako ciało o niejednorodnych właściwościach lepko-sprężystych. Przeprowadzone symulacje komputerowe wg opracowanego...   więcej »

| Strony 61–67

Opracowanie metody uzyskiwania wzorów kamuflażu

Autorzy: Friškovec Mojca, Gabrijelčič Helena

Współcześnie odzież maskująca stanowi niezbędne wyposażenie wojskowe i służy nie tylko dla kamuflażu obiektu w danym otoczeniu ale również jako cecha rozróżniająca formacje wojskowe. Ponieważ obecnie międzynarodowe konflikty mają...   więcej »

| Strony 68–76

Badania skuteczności jednoczesnego oczyszczania powietrza z pyłów i gazów przez włókniste struktury filtracyjno-sorpcyjne

Autorzy: Kałużka Jolanta, Jankowska Elżbieta, Pośniak Małgorzata, Ławniczak Danuta

Przeprowadzono ocenę właściwości filtracyjnych i sorpcyjnych wielowarstwowych struktur włóknistych zawierających wysokoskuteczne włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną (melt-blown) oraz włókninę kompozytową z udziałem węgla aktywnego. Wykonano badania jednoczesnego oczyszczania powietrza z cząstek drobnych (z zakresu wymiarowego 9...   więcej »

| Strony 77–81

Wpływ struktury bielizny na kształtowanie parametrów mikroklimatu pod szczelną odzieżą ochronną

Autorzy: Bartkowiak Grażyna

Praca w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia wymaga często stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej. Użytkowanie szczelnej odzieży ochronnej wiąże się ze znacznym obciążeniem cieplnym organizmu jej użytkownika, jednak wpływ na jego organizm ma nie tylko zewnętrzna...   więcej »

| Strony 82–86

Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych

Autorzy: Jantas Roman, Połowiński Stefan, Stawski Dawid, Szumilewicz Joanna

Modyfikowano właściwości włókien polilaktydowych (PLA), wprowadzając grupy karboksylowe na powierzchni włókien metodą szczepienia kwasem akrylowym (AA) lub metodą zakleszczania poli(kwasu akrylowego) (PAA). Obecność warstwy poli(kwasu akrylowego) potwierdzono metodą spektrometrii w podczerwieni. Wprowadzaną ilość grup karboksylowych w...   więcej »

| Strony 87–91

Wpływ zmian nanostruktury warstwy wierzchniej włókien syntetycznych na ich właściwości farbiarskie

Autorzy: Brzeziński Stefan, Kaleta Agnieszka, Kowalczyk Dorota , Malinowska Grażyna, Gajdzicki Bogumił, Gajdzicki Bogumił

Liczne, często sprzeczne, doniesienia w literaturze specjalistycznej, dotyczących wpływu rożnych rodzajów plazmy atmosferycznej na właściwości farbiarskie włókien, skłoniły nas do podjęcia badań, z zastosowaniem wstępnej modyfikacji tekstyliow wyładowaniami koronowymi. Wyładowania te były generowane i aplikowane za pomocą...   więcej »

| Strony 92–98

Usuwanie jonów miedzi i chromu z wodnych roztworów za pomocą tkanin hydrofilowych

Autorzy: Ibrahim Sayeda M.

W celu usunięcia jonów Cu+2 i Cr+3 z wodnych roztworów zastosowano modyfikowane poliestrowe i poliamidowe tkaniny i dzianiny. Powierzchnia wspomnianych materiałów została nasączona wodnym roztworem karboksymetylocelulozy (CMC) i kwasu akrylowego (AAc). Naniesione powłoki usieciowano radiacyjne poprzez...   więcej »

| Strony 99–104

Oczyszczanie ścieków włókienniczych metodą Fentona

Autorzy: Kos Lech, Michalska Karina, Perkowski Jan

Celem badań było określenie wydajności rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach włókienniczych w procesie Fentona. W ściekach włókienniczych pochodzących z różnych operacji technologicznych określono główne parametry obróbki, a mianowicie optymalne ilości dodawanego nadtlenku wodoru, soli żelaza, pH roztworu....   więcej »

| Strony 105–109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook