Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Automatyczne badanie gęstości tkanin jednokolorowych z wykorzystaniem transformaty Hough’a

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Analizę kolorów w obrazach tkanin można podzielić na trzy kategorie: tkaniny jednobarwne oraz z jedno i dwu systemowego melanżu. Artykuł odnosi się do przypadku pierwszego. Do analizy obrazu zastosowano transformatę Hough’a. Położenie przędz osnowowych i wątkowych jest scharakteryzowane przez rzeczywiste odległości między nitkami oraz ilość nitek przypadających na jednostkę długości.

Tagi: hough transform, fabric image, solid colour fabric, density, warp, weft, model.

Cytowanie: Pan R., Gao W., Liu J., Wang H.; Automatic Inspection of Woven Fabric Density of Solid Colour Fabric Density by the Hough Transform. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 46-51.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 46–51.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook