Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 3 (80)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (80) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Właściwości mechaniczne Rumuńskich przędz lnianych i konopnych w stanie suchym i mokrym

Autorzy: Mustata Adriana

Przędze lniane i konopne są współcześnie stosowane do wytwarzania produktów o zastosowaniu ogólnym i technicznych. Badano zachowanie przędz podczas rozciągania w stanie suchym i mokrym wytworzonych z niedoprzędów bielonych i gotowanych. Na podstawie analizy krzywych rozciągania...   więcej »

| Strony 7–12

Wpływ metody ekstrakcji na morfologie i właściwości fizykochemiczne włókien z żarnowca (Spartium junceum L.)

Autorzy: Cerchiara Teresa, Chidichimo Giuseppe, Gallucci Maria Caterina, Vuono Danilo

Włókna z żarnowca są bardzo interesującym materiałem do zastosowań ogólnych i technicznych. Elementarne włókna z żarnowca powiązane są w wiązki i spojone poprzez ligniny i pektyny. Przemysłowe zastosowanie włókien z żarnowca wymaga separacji włókien ze zdrewniałych...   więcej »

| Strony 13–16

Istotne aspekty pomiaru koloru bawełny

Autorzy: Matusiak Małgorzata, Walawska Anetta

Kolor jest podstawowym kryterium klasyfikacji bawełny. Przez lata kolor bawełny oceniany był organoleptycznie przez odpowiednio wyszkolonych klasyfikatorów. W latach 70 pomiar barwy bawełny został zinstrumentalizowany. Linia HVI (High Volume Instrument) do automatycznej oceny włókien bawełny wyposażona...   więcej »

| Strony 17–23

Nowa metoda formowania trudnopalnych włókien celulozowokrzemianowych

Autorzy: Stęplewski Włodzimierz, Kazimierczak Janusz, Wawro Dariusz

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania nowej ekologicznej metody formowania włókien celulozowo-krzemianowych (Cel/Si) w oparciu o modyfikowaną enzymatycznie celulozę bezpośrednio rozpuszczalną w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego. Włókna formowano z celulozowych roztworów przędzalniczych do kąpieli koagulacyjnej zawierającej...   więcej »

| Strony 24–31

Roztwory celulozy w cieczach jonowych, wpływ wody na proces rozpuszczania

Autorzy: Kuzmina Olga G., Sashina Elena S., Troshenkowa Svetlana, Wawro Dariusz

W artykule przedstawiono wyniki badań rozmiarów agregatów celulozowych w roztworach octanu 1-etylo-3-metyloimidazolu (EMIMAc) i chlorku 1-butylo-3-metyloimidazolu (BMIMCl) otrzymanych podczas pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła. Zbadano roztwory celulozy ze zróżnicowaną zawartością wody oraz określono wpływ wody na...   więcej »

| Strony 32–37

Wpływ stopnia rozciągu na właściwości włókien przędzionych bezwrzecionowo w wirze powietrza

Autorzy: Erdumlu Nazan, Ozipek Bulent

Do badań wybrano taśmy z włókien wiskozowych o trzech masach liniowych: 3,94 ktex, 3,19 ktex, 2,68 ktex wytwarzając przędze o masie liniowej 14,76 tex. Wytworzone próbki badano analizując ich nierównomierność, ilość zgrubień pocienień i nopów oraz...   więcej »

| Strony 38–42

Symulacja tworzenia procesu przędzy w systemie przędzenia rotorowego

Autorzy: Ursíny Petr

System przędzenia rotorowego został zinterpretowany jako system prawdopodobieństwa. Symulacja prawdopodobieństwa została zastosowana dla optymalizacji strefy łączenia i powietrznego kanału transportowego. Stworzono model probabilistyczny oddzielania się włókien z taśmy zasilającej oraz przepływu włókien w kanale transportowym systemu przędzenia...   więcej »

| Strony 43–46

Technologiczne obliczanie zależności dla komputerowej regulacji prędkości obrotowej cylindrycznego bębna osnowowego

Autorzy: Liute Daniela, Racu Cristina

Automatyczną regulację prędkości sterowaną komputerowo można zastosować do regulacji napędu zespołu osnowowego, zarówno dla prędkości obrotowej jak również dla poosiowego ruchu bębna. Program komputerowy został oparty na zależnościach matematycznych. Zaprezentowano równania dla kinetycznej prędkości cylindra osnowowego i...   więcej »

| Strony 47–50

Projekt mechanizmu regulatora wątkowania dla dywanów tkanych ręcznie

Autorzy: Topalbekitoglu Mehmet, Kireçci Ali, Dülger L. Canan

Opisano proces projektowania i zastosowania elektromechanicznego urządzenia wątkującego z pozycjonowaniem dla automatycznego wiązania węzłów ręcznie tkanych dywanów. Spełnia on funkcje przygotowania i regulacji pary nitek osnowowych dla stworzenia węzła. Mechanizm pozycjonujący jest używany również do kontroli ruchu...   więcej »

| Strony 51–55

Analiza porównawcza gotowych tkanin z udziałem przędz fantazyjnych. Część I: Odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrzam

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Barburski Marcin

Celem badania było stwierdzenie wpływu struktury przędz fantazyjnych na odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrza tkanin wykonanych z udziałem tych przędz. Analizowano właściwości gotowych tkanin uwzględniając taką strukturę przędz fantazyjnych jak; przędza napuszczana typu flamy, przędza pętelkowa...   więcej »

| Strony 56–59

Modelowanie wybranych właściwości przestrzennych ażurowych struktur dzianych

Autorzy: Pieklak Katarzyna, Siczek Krzysztof, Mikołajczyk Zbigniew

Opracowano innowacyjną technologię i nową grupę przestrzennych dzianin kolumienkowych 3D. Dzianiny te ze szczególnym uwzględnieniem struktur ażurowych znajdą zastosowanie w przestrzennych kompozytach dzianych 3D. Za pomocą analizy numerycznej bazującej na metodzie elementów skończonych możliwa jest optymalizacja właściwości...   więcej »

| Strony 61–64

Badania sprzężonego przewodzenia ciepła i masy przez tekstylne laminaty membranowe

Autorzy: Sybilska Wioletta, Korycki Ryszard

Scharakteryzowano materiały odzieżowe, powleczone membranami półprzepuszczalnymi, pod kątem ich zdolności do ochrony organizmu przed utratą ciepła oraz zdolnością do odprowadzania potu wydzielonego przez człowieka. Wytypowane do badań materiały były zróżnicowane pod względem liczby warstw, składu surowcowego...   więcej »

| Strony 65–69

Wpływ termicznego działania lasera na tkaniny bawełniane

Autorzy: Štěpánková Marie, Wiener Jakub, Dembický Josef

Termiczna obróbka tkanin bawełnianych może stwarzać istotne zagrożenia dla struktury materiału. Szczególnie niebezpieczne są takie procesy jak przypalanie i wypalanie ornamentów za pomocą urządzeń laserowych. Tego typu obróbka materiałów bawełnianych spotykana jest np. przy wykańczaniu tkanin...   więcej »

| Strony 70–73

Efektywność elektromagnetycznego ekranowania tkanin ze zdwojonej przędzy bawełnianej z udziałem drutów miedzianych

Autorzy: Perumalraj R., Dasaradan B. S.

Opisano badania związane z wytworzeniem tkanin bawełnianych z przędz podwójnych i potrójnych z udziałem drutów miedzianych. Przędze wytworzono na maszynach obrączkowych a tkaniny utkano na krośnie mechanicznym. Efektywność ekranowania pola elektromagnetycznego mierzono za pomocą analizatora sieciowego zgodnie...   więcej »

| Strony 74–80

Wpływ ciężaru powierzchniowego, barwienia i rodzaju skrętu na spiralność pojedynczych dzianin lewo-prawych

Autorzy: Değırmencı Züleyha, Topalbekitoglu Mehmet

Opisano badania wpływu masy powierzchniowej, barwienia i rodzaju skrętu na spiralność pojedynczych dzianin lewo-prawych. W tym celu wyprodukowano dzianiny o rożnej masie powierzchniowej z 100% przędzy bawełnianej, masie liniowej 19,7 tex, przędzionych na przędzarce obrączkowej, czesanych...   więcej »

| Strony 81–85

Wykańczanie przeciwgniotliwe tkanin bawełnianych z zastosowaniem kompleksu fibroiny i kwasu cytrynowego

Autorzy: Lu Ming

Przygotowano kompleks fibroiny i kwasu cytrynowego dla przeciwgniotliwego wykańczania tkanin bawełnianych. Celem zastosowania kompleksu było zwiększenie odporności tkanin na gniecenie oraz nie powodowanie żółknięcia występującego przy stosowaniu samego kwasu cytrynowego. Zastosowano ortogonalny system analizy eksperymentu dla określenia...   więcej »

| Strony 86–88

Badanie właściwości termicznych skarpet dzianych z przędz o szczególnych właściwościach. Część I. Współczynnik przewodności cieplnej skarpet dzianych z włókien naturalnych i teksturowanych włókien syntetycznych

Autorzy: Čiukas Ricardas, Abramavičiūtė Jovita , Kerpauskas Paulius

W badaniach oprócz przędz tradycyjnych bawełnianych stosowano przędze włókien bambusowych łykowych oraz proteinowych włókien sojowych a także mieszanki przędz takie jak bawełna/celuloza z roślin morskich oraz bambus/len. Badano dzianiny pojedyncze oraz łączone z udziałem przędz poliamidowych teksturowanych...   więcej »

| Strony 89–93

Wpływ odzieży sportowej wykonanej z włókien poliestrowych i celulozowych na koszt energetyczny wysiłku fizycznego

Autorzy: Zimniewska Malgorzata, Laurentowska Maria, Bogacz Edyta, Krysciak Jakub, Domaszewska Katarzyna, Zimniewska Oliwia

Celem badań było wyznaczenie kosztu energetycznego standardowego wysiłku fizycznego z użyciem różnych typów odzieży, w które ubrane były badane osoby. Badano trzy rodzaje odzieży: wytworzoną z włókien celulozowych TENCEL®, z włókien poliestrowych oraz z mieszanek tych...   więcej »

| Strony 94–99

Rekonstrukcja tkanin archeologicznych

Autorzy: Cybulska Maria

Tekstylia archeologiczne są zazwyczaj zachowane w niewielkich fragmentach, pozbawione koloru, a przez to mało atrakcyjne nawet dla specjalistów. Co prawda można tworzyć ich repliki na krosnach, jednak takie postępowanie nie zawsze jest możliwe. Praca prezentuje nowe podejście...   więcej »

| Strony 100–105

Poprzeczne wibracje filcu suszącego w maszynach papierniczych

Autorzy: Zheng Ping, Zheng Ping, Ding Xin, Ding Xin, Yang Jinkui, Chen Renzhe

Filc suszący w maszynach papierniczych o dużej prędkości produkcyjnej wykazuje znaczne wibracje w kierunku poprzecznym do przebiegu formowanej taśmy papieru. Badano poprzeczne drgania w maszynach papierniczych analizując zależności mechaniczne z uwzględnieniem sztywności zginania i opracowano model matematyczny....   więcej »

| Strony 106–108

Ekologiczny roztwór dla prania bawełny

Autorzy: Stanescu Michaela Dina, Dochia Mihaela, Radu Dana, Sirghie Cecilia

Klasyczny proces prania bawełny powoduje chemiczne zanieczyszczenie środowiska z powodu związków użytych do zmywania pektyn. Jak dotychczas proponowano do zmycia pektyn różnego rodzaju roztwory zawierające enzymy oraz katalizatory. Stosowanie związków takich jak kwas etylenodiaminotetraoctowy znanych jako...   więcej »

| Strony 109–111

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook