Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (80) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania sprzężonego przewodzenia ciepła i masy przez tekstylne laminaty membranowe

Research and development

Autorzy:

  • Sybilska Wioletta
    Textile Research Institute, Łódź, Poland
  • Korycki Ryszard
    Department of Technical Mechanics and Informatics, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Scharakteryzowano materiały odzieżowe, powleczone membranami półprzepuszczalnymi, pod kątem ich zdolności do ochrony organizmu przed utratą ciepła oraz zdolnością do odprowadzania potu wydzielonego przez człowieka. Wytypowane do badań materiały były zróżnicowane pod względem liczby warstw, składu surowcowego i grubości. Wyznaczono wartości oporu cieplnego i oporu pary wodnej, które stanowią podstawową wiedzę dla projektantów odzieży. Znajomość ta pozwala na świadome projektowanie materiałowe wyrobów odzieżowych, tak aby uzyskać wyrób, który pozwoli z jednej strony na optymalne wypełnianie funkcji określonych charakterem odzieży, z drugiej zaś zapewni użytkownikowi odzieży odpowiedni komfort w warunkach przyszłego użytkowania.

Tagi: heat transfer, water vapour transfer, textile laminates with a membrane.

Cytowanie: Sybilska W., Korycki .; Analysis of Coupled Heat and Water Vapour Transfer in Textile Laminates with a Membrane. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 3 (80) pp. 65-70.

Opublikowano w numerze nr 3 (80) / 2010, strony 65–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook