Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 1 (78)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (78) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia

Autorzy: Grandys Ewa

Produkty o krótkich cyklach życia to wydzielony segment wyrobów. Badania empiryczne procesu ich wytwarzania pozwoliły na utworzenie graficznego modelu cyklu produkcji w podziale na cztery podprocesy. Zostały one scharakteryzowane na przykładzie produktu odzieżowego. Model i jego...   więcej »

| Strony 8–12

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw MSP w branży tekstylno-odzieżowej

Autorzy: Stanisławski Robert , Olczak Artur

Trudna sytuacja przemysłu tekstylno - odzieżowego jest następstwem jego ekspansywnego rozwoju w regionie azjatyckim. Efektem tego jest podejmowanie zdecydowanych działań przez Unie Europejską, prowadzących do unowocześnienia sektora MSP w dziedzinie produkcji i wdrożeń nowych technologii. Pomimo...   więcej »

| Strony 13–16

Badania i rozwój

Wprowadzenie nanocząstek Cu do struktury nanowłókien w trakcie przędzenia

Autorzy: Adomaviciene Milda, Stanys Sigitas, Demšar Andrej, Godec Matjaz

Rozpoczęto badania nad wprowadzaniem różnych nanocząstek do struktur polimerowych oraz integracji nanowłókien w bardziej złożone struktury. Celem naszej pracy było wprowadzenie cząstek Cu do struktury nanowłókien stosując technikę elektroprzędzenia. Dla oceny uzyskanych wyników, a zwłaszcza jakości...   więcej »

| Strony 17–20

Otrzymywanie i właściwości organiczno-nieorganicznych nanowłókien hybrydowych

Autorzy: Wu Ning , Xia Xin , Wei Qufu, Huang Fenglin

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie hybrydowymi włóknami organicznonieorganicznymi. Włókna te maja korzystne właściwości włókien organicznych takie jak małą gęstość, giętkość i dobrą podatność na zmianę kształtu oraz nieorganicznych jak wysoką wytrzymałość, stabilność termiczną I odporność...   więcej »

| Strony 21–23

Badanie promieniowego rozkładu włókien przędz mieszankowych len/bawełna przędzionych systemem kompaktowym

Autorzy: Xu Bojun , Ma Jian

Wprowadzenie przędzenia kompaktowego stało się rewolucją w metodzie przędzenia obrączkowego, będąc techniką ogólnie stosowaną dla otrzymywania przędz wytwarzanych z określonego rodzaju włókien jak również przędz mieszankowych. Poznanie rozkładu promieniowego włókien w przędzach mieszankowych jest istotne dla...   więcej »

| Strony 24–27

Analiza i porównanie kompozytowych przędz rotorowych i przędz typu sirofil

Autorzy: Yang Rui-Hua , Yang Rui-Hua , Xue Yuan, Wang Shanyuan

W wyniku stosowania różnych metod przędzenia otrzymuje się przędze zróżnicowane pod względem struktury, parametrów technicznych i jakości. W wyniku badań opracowano system ;przędzenia przędz kompozytowych na zmodernizowanej przędzarce, na której wyprodukowano Rotorowe przędze kompozytowe i przędze...   więcej »

| Strony 28–30

Wizualizacja i identyfikacja parametrów geometrycznych przędz fantazyjnych płomienistych

Autorzy: Liu Jihong , Li Zhengxin , Lu Yuzheng , Jiang Hongxia

Przedstawiono analityczną metodę określenia parametrów geometrycznych przędz fantazyjnych płomienistych wykorzystującą wizualizację obrazów 2D badanych przędz. Metoda może być stosowana dla dopasowania struktury otrzymywanej przędzy do nastawień parametrów przędzarki. Geometryczne wymiary poszczególnych segmentów przędzy są magazynowane i...   więcej »

| Strony 31–35

Współczynnik kształtu nitek fantazyjnych

Autorzy: Grabowska Katarzyna Ewa

Zastosowano współczynnik kształtu nitek jako narzędzie klasyfikacji nitek ozdobnych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wyznaczono charakterystyczne wartości współczynnika kształtu dla różnych struktur nitek. W doświadczeniach autora zastosowano ten sam materiał badawczy i skręt. Zmieniano naprężenia wstępne nitek...   więcej »

| Strony 36–40

Właściwości dzianin lewo-prawych wykonanych z przędz wiskozowych typu spandex-sirospun

Autorzy: Beceren Y., Candan Cevza, Duru Cimilli S., Ülger K.

W pracy omówiono właściwości geometryczne i wybrane parametry fizyczne serii dzianin lewo-prawych wykonanych z przędz wiskozowych typu siro-spun i zgrzeblonych przędz obrączkowych o masie liniowej 2/10 tex i 20 tex. Przędze elastomerowe zostały wprowadzone w dzianinę...   więcej »

| Strony 41–46

Wpływ przędz szenilowych na odporność na ścieranie i zachowanie dzianin przy zginaniu

Autorzy: Kavusturan Yasemin, Çeven Erhan Kenan, Özdemir Özcan

Badano wpływ przędz rdzeniowych i okrywowych na odporność na ścieranie i zachowanie przy zginaniu dzianin szenilowych. W tym celu wyprodukowano szereg dzianin szenilowych z siedmiu rodzajów przędz okrywowych oraz dwóch rodzajów przędz rdzeniowych o takich samych masach liniowych. Przędze...   więcej »

| Strony 48–53

Eksperymentalne badanie utraty grubości dywanów typu Wilton wyprodukowanych z różnych przędz okrywowych pod wpływem obciążeń dynamicznych

Autorzy: Çelik Nihat, Koç Erdem

W poprzednich artykułach przedstawiono analizę zachowania się dywanów typu Wilton wykonanych z trzech rodzajów przędz okrywowych polipropylenowych, akrylowych i wełnianych poddanych przedłużonemu działaniu dużych obciążeń statycznych. Wykonano obszerną analizę dotyczącą absorpcji energii, charakterystyk tłumienia, histerezy oraz...   więcej »

| Strony 54–59

System do pomiaru natężenia i dawki promieniowania UV do zastosowań w procesach sieciowania nadruków funkcjonalizujących tekstylia

Autorzy: Stempień Zbigniew, Tokarska Magdalena, Gniotek Krzysztof

Procesy sieciowania polimerowych nadruków funkcjonalizujących tekstylia z wykorzystaniem fotoinicjatorów wymagają zastosowania wysokoenergetycznych źródeł z promieniowaniem UV. Jednakże warości stosowanych natężeń promieniowania i dawek promieniowania UV powinny być kontrolowane tak, aby nie były większe niż wymaga tego...   więcej »

| Strony 59–63

Analiza jakości tkanin hybrydowych z wprowadzonymi elementami SMA

Autorzy: Vasile Simona, Grabowska Katarzyna Ewa, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Githaiga John

Jak dotychczas materiały z pamięcią kształtu były rzadko stosowane w wyrobach włókienniczych. Celem pracy było zbadanie uzyskania możliwości likwidacji zgniecenia tkaniny po ogrzaniu jej przez ciało ludzkie lub np. suszarkę do włosów. W celu uzyskania tego...   więcej »

| Strony 64–69

Zastosowanie manekina termicznego do oceny kamizelek chłodzących zawierających PCM

Autorzy: Bendkowska Wiesława, Kłonowska Magdalena, Kopias Kazimierz, Bogdan Anna

W celu zmniejszenia dyskomfortu termicznego u pracowników wykonujących umiarkowany wysiłek (240 – 300 W) fizyczny w odzieży ochronnej, zaprojektowano i wykonano prototyp kamizelki chłodzącej zawierającej materiał przemiany fazowej (PCM) w formie makrokapsułek o średnicy 3 mm....   więcej »

| Strony 70–74

Porównanie właściwości termicznych i przepuszczalności pary wodnej tradycyjnych ubrań z zastosowaniem puchu kaczego i ubrań z kapokux

Autorzy: Wang Faming

Głównym celem pracy było znalezienie technologii pozwalającej zastąpić tradycyjny puch kaczy wypełnieniem z włókien kapoku. Strukturę włókien kapoku badano przy użyciu SEM. Badano właściwości termiczne i przepuszczalność pary wodnej dla 12 zestawów ubrań wykonanych z puchu kaczego...   więcej »

| Strony 75–78

Symulacja procesu powlekania

Autorzy: Dembický Josef

Procesy powlekania odgrywają bardzo istotna role w produkcji nowoczesnych tekstyliów. Są one stosowane do otrzymywania tkanin i dzianin technicznych, materiałów dla ubrań specjalnych w celu otrzymania szczególnych właściwości jak na przykład: wodoodporność, odporności na działanie płomieni oraz...   więcej »

| Strony 79–83

Badanie przepuszczalności powietrza skarpet wykonanych z przędz zawierających nowe rodzajów włókien

Autorzy: Čiukas Ricardas, Abramavičiūtė Jovita

W artykule przedstawiono badania przepuszczalności powietrza skarpet wykonanych z przędz zawierających nowe rodzaje włókien, takich jak: sojowe, bambusowe, mieszanki bawełny i włókien z alg morskich oraz bambusu z lnem. Ponadto badano skarpety wykonane z dzianin lewo-prawych,...   więcej »

| Strony 84–88

Antymikrobowa aktywność środków dezynfekujących stosowanych w nisko temperaturowych procesach prania

Autorzy: Fijan Sabina , Šostar-Turk Sonja

Celem pracy było porównanie efektywności działania 3 różnych środków odkażających – chlorku sodu (I), mieszanki nadtlenku wodoru z kwasem nadoctowym i samego nadtlenku wodoru, przy praniu w niskich temperaturach (30 °C). Efekt badano przy użyciu 2...   więcej »

| Strony 89–92

Poprawa odporności na pranie tkanin bawełnianych barwionych barwnikami bezpośrednimi dzięki zastosowaniu kompozytowych roztworów koloidalnych Si/Ti

Autorzy: Liu Xiaoyan , Wang Wei , Xu Peng

W celu poprawy trwałości 6 różnych barwników bezpośrednich przygotowano szereg kompozytowych roztworów koloidalnych Si/Ti. Wyniki wskazują, że najskuteczniejsze były kompozyty zolowe Si/Ti o współczynniku molowym 14:1. Jak zaobserwowano na zdjęciach z SEM, gdy barwione tkaniny poddano działaniu...   więcej »

| Strony 93–96

Wyznaczanie zakresu sprężystości papieru

Autorzy: Szewczyk Włodzimierz

W ramach pracy zaproponowano sposób wyznaczania granicy sprężystości papieru, traktowanej jako zmienna zależna od wartości naprężeń i czasu ich działania. Dla płaskich stanów naprężeń, występujących w płaszczyźnie papieru wykazano, że w przypadku małego udziału odkształceń trwałych...   więcej »

| Strony 98–103

Konferencje, targi, wystawy

Litewska nauka i przemysł włókienniczy. Retrospekcje z okazji 70-tej rocznicy Katedry Technologii Włókienniczych Politechniki w Kownie

Autorzy: Milašius Rimvydas

Artykuł, poświęcony 70–leciu Katedry Technologii Włókienniczych Litewskiej Politechniki w Kownie, opisuje historię, minione jak i obecne osiągnięcia, a także problemy Katedry oraz przemysłu włókienniczego na Litwie. Zaprezentowane są również specyficzność studiów realizowanych w Katedrze oraz międzynarodowa...   więcej »

| Strony 104–105

Future Fvents

  więcej »

| Strony 106–108

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook