Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 2 (79)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (79) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Badania zużycia energii przy produkcji przędzy ze szczególnym uwzględnieniem przędz rotorowych

Autorzy: Kaplan Emel, Koç Erdem

Celem artykułu jest ocena zużycia energii dla produkcji przędz rotorowych. Jak również analiza przykładu określonej przędzalni, uwzględniając dostępne dane w tym zainstalowaną moc oraz roczne i miesięczne zużycie energii. Opracowano prostą teoretyczną metodę przewidywania zużycia energii dla...   więcej »

| Strony 7–13

Analiza zużycia energii przy produkcji tkaninm

Autorzy: Koç Erdem, Çinçik Emel

Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na koszt tkaniny jest koszt energii. W artykule podano ogólne dane dotyczące rodzajów i poziomu energii zużywanej przy produkcji tkanin. Przeprowadzono analizę zużycia energii, wybranej określonej tkalni. Opracowano, nową teoretyczną...   więcej »

| Strony 14–20

Badania i rozwój

Włókna z mieszanin polisacharydowych formowane z roztworów NaOH, tlenku N-metylo-N-morfoliny i octanu 1-etylo-3-metyloimidazolowego

Autorzy: Wendler Frank, Meister Frank, Wawro Dariusz, Wesołowska Ewa, Ciechańska Danuta, Saake Bodo , Puls Jürgen , Le Moigne Nicolas , Navard Patrick

Celem badań było wytworzenie nowych mieszanin biopolimerowych zdolnych do wytworzenia innowacyjnych materiałów. Poza celulozą i trzema rozpuszczalnikami (NaOH, tlenku N-metylo N-morfoliny [NMMO] i octanu 1-etylo 3-metyloimidazolowego [EMIMac]), wytypowano 15 polisacharydów w celu badań wzajemnego oddziaływania w...   więcej »

| Strony 21–30

Wpływ parametrów przędzenia systemem DREF-3 na właściwości wytrzymałościowe przędz poliestrowych i poliestrowowiskozowych

Badano odcinkowe przędze poliestrowe i poliestrowo wiskozowe typu rdzeniowego z oplotem poliestrowym i wiskozowym przędzione systemem DREF-3 przy różnych parametrach przędzenia. Celem było stwierdzenie ich wpływu na właściwości wytrzymałościowe przędzy. Przędze o masie liniowej 65 były przędzione...   więcej »

| Strony 31–34

Numeryczne obliczenie pola przepływu powietrza określonego parametrami przędzenia typu Murata Vortex

Autorzy: Zou ZhuanYong, Liu ShiRui, Zheng ShaoMing , Cheng Long-Di

Dla systemu przędzenia typu Murata vortex badano i obliczano numerycznie charakterystyki przepływowe takie jak rozkład prędkości przepływu powietrza wzdłuż promienia bloku dyszy w przekroju A-A oraz rozkład ciśnień statycznych wzdłuż osi bloku dyszy i rozkład radialny wzdłuż...   więcej »

| Strony 35–39

Analiza charakterystyk zrywania przędz skręcanych

Autorzy: Stepanovic Jovan, Radivojevic Dragan, Petrovic Vasilije , Golubovic Svetomir

W wielu przypadkach pojedyncze przędze nie spełniają wymagań wytrzymałościowych użytkowników oraz często nie posiadają odpowiednich parametrów jakościowych wymaganych dla produkcji określonych asortymentów. Dlatego stosuje się proces skręcania przędz pojedynczych. Wytrzymałość przędz skręcanych zależy od wytrzymałości przędz...   więcej »

| Strony 40–44

Ocena materiałów włókienniczych z punktu widzenia zapewnienia komfortu cieplnego

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Komfort cieplny jest jednym z elementów komfortu użytkowania odzieży i definiowany jest jako stan zadowolenia człowieka z istniejących warunków cieplnych otoczenia Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego i oddawanego przez organizm. Zjawisko wymiany...   więcej »

| Strony 45–50

Parametry pilingu i charakterystyki ścierania wybranych podstawowych dzianin rządkowych

Autorzy: Akaydin Muhammet , Can Yahya

Celem pracy było określenie efektów barwienia, struktury dzianin i typu użytej do produkcji przędzy na odporność na ścieranie i pilingowanie wybranych dzianin rządkowych. W tym celu wyprodukowano dzianiny typu jersey i interlock ze 100% bawełnianych przędz...   więcej »

| Strony 51–54

Badania właściwości mechanicznych i użytkowych tkanin z wykorzystaniem obiektywnych technik oceny. Część 1. Zależności pomiędzy parametrami uzyskanymi z FAST, KES-F oraz miernika Cusick’s Drape

Autorzy: Tokmak Ozge , Berkalp Omer Berk, Geršak Jelka

Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych i użytkowych tkanin za pomocą obiektywnych metod testowania. W tym celu zastosowano FAST, KES-F oraz miernik Cusick’s Drape. Parametry ścinania, zginania, rozciągania i ściskania były mierzone przy użyciu systemów KES-FB i FAST a...   więcej »

| Strony 55–59

Analiza zbiorów rozmytych automatycznego systemu identyfikacji splotów tkackich

Autorzy: Su Te-Li, Kuo Yu-Lin , Chen Hua-Wei , Kung Fu-Chen

Kontrola jakości płaskich wyrobów włókienniczych jest bardzo ważna w przemyśle tekstylnym ze względu na różnice cenowe pomiędzy tekstyliami wyższej i niższej jakości. Wykorzystując odpowiednie przekształcenia matematyczne przeprowadzono analizę obrazów tekstyliów i na podstawie teorii zbiorów rozmytych...   więcej »

| Strony 60–64

Stanowisko laboratoryjne do optymalizacji parametrów naświatlania UV w procesach utwardzania nadruków funkcjonalizujących tekstylia

Autorzy: Stempień Zbigniew, Tokarska Magdalena, Gniotek Krzysztof

Procesy sieciowania polimerowych nadruków funkcjonalizujących tekstylia z wykorzystaniem fotoinicjatorów, wymagają zastosowania wysokoenergetycznych źródeł z promieniowaniem UV. Jednakże wartości stosowanych natężeń promieniowania i dawek promieniowania UV powinny być kontrolowane tak, aby nie były większe niż wymaga tego...   więcej »

| Strony 65–69

Nowa metoda oceny przebiegu ścinania dzianin poddanych małym obciążeniom

Autorzy: Hasani Hossein

Sprawdzono możliwości wykorzystania testu przeciągania dzianin przez otwór w płytce dystansowej dla oceny ich właściwości ścinania. Konwencjonalna metoda przeciągania nie wykazuje dobrej korelacji z właściwościami ścinania tkanin w wyniku ich skomplikowanej deformacji podczas testu. W celu uzyskania...   więcej »

| Strony 70–72

Monitorowanie powlekanych tkaniny oddychających poddanych działaniu zmiennych sił zginających

Autorzy: Padleckienė Ingrida , Petrulis Donatas

Badano różne komercyjnie dostępne próbki oddychających tkanin powlekanych poliuretanem stosując metodę wielokrotnego gniecenia. Test odporności na zmienne siły zgniatające umożliwi wykazanie początków powstawania zniszczeń powłoki. Próbki badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego dla wykazania pęknięć, szczelin...   więcej »

| Strony 73–77

Optymalizacja siły rozrywania dzianin przy zastosowaniu metody Taguchi

Autorzy: Mavruz Serin , Ogulata R. Tugrul

Przeprowadzono optymalizację siły rozrywania dzianin stosując metodą Taguchi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono analizę wariancji za pomocą testu ANOVA oraz analizę stosunku sygnału do szumu. Przeprowadzono 9 eksperymentów uwzględniając ortogonalny schemat dostosowany do metody Taguchi. Wyniki...   więcej »

| Strony 78–83

Tekstylia o działaniu profilaktycznym w odniesieniu do uszkodzeń skóry

Autorzy: Irzmańska Emilia , Lipp-Symonowicz Barbara, Kujawa Jolanta , Irzmański Robert

W pracy badano zastosowanie zaprojektowanych i wytworzonych tkanin, charakteryzujących się specyficznym rozmieszczeniem w ich strukturze włókien o charakterze hydrofobowym i hydrofilowym oraz zróżnicowanym ich kontaktem ze skórą użytkownika (ze względu na stopień rozbudowania powierzchni tkanin). Wymienione...   więcej »

| Strony 84–90

Mechaniczne właściwości powierzchniowe dzianin używanych do pończoch uciskowych i ich efekt na ciśnienie wywierane na skórę podczas noszenia

Autorzy: Liu Rong , Liu Rong , Kwok Yi-Lin , Li Yi, Lao Terence-T

Pończochy uciskowe są jednym z rodzajów mechanicznej terapeutyki stosowanej w profilaktyce i leczeniu chorób żylnych kończyn dolnych. Działanie ich zależy w dużej mierze od zastosowanego materiału. Celem badania było określenie właściwości mechanicznych i powierzchniowych pończoch i...   więcej »

| Strony 91–97

Wpływ proteaz i trans-glutaminaz na wełnę

Autorzy: Montazer Majid , Ramin Afsaneh

Badania polegały na obróbce wełny na początku za pomocą proteazy (Savinase 16L) przy różnych temperaturach i czasach działania. Następnie badano wybrane parametry fizyczne w tym mechaniczne próbek. Aby zapobiec spadkowi wytrzymałości tekstyliów po użyciu proteazy, próbki...   więcej »

| Strony 98–102

Potencjał przepływu – charakterystyka wybarwionych włókien bawełny

Autorzy: Pielesz Anna

W niniejszej pracy charakteryzowano powierzchniowe właściwości barwionych włókien bawełny dokonując pomiarów potencjału przepływu. Uzyskano zróżnicowane wartości potencjału przepływu dla próbek tkanin bawełnianych wybarwionych modelowymi barwnikami bezpośrednimi 1-10. Analizowano także zmiany wartości potencjału przepływu w wodnych roztworach...   więcej »

| Strony 103–106

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook