Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (79) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ parametrów przędzenia systemem DREF-3 na właściwości wytrzymałościowe przędz poliestrowych i poliestrowowiskozowych

Research and development

BRAK AUTORA
Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano odcinkowe przędze poliestrowe i poliestrowo wiskozowe typu rdzeniowego z oplotem poliestrowym i wiskozowym przędzione systemem DREF-3 przy różnych parametrach przędzenia. Celem było stwierdzenie ich wpływu na właściwości wytrzymałościowe przędzy. Przędze o masie liniowej 65 były przędzione przy różnym stosunku przędzy rdzeniowej do oplotu przy czterech prędkościach bębna, przy różnych ciśnieniach zasysanego powietrza, przy stałej prędkości wałków rozwłókniających i stałej prędkości wytwarzania. Badano właściwości wytrzymałościowe przędz a wyniki oceniano na podstawie analizy regresyjnej stosując program SPSS. Stwierdzono istotny wpływ w stosunku przędzy rdzeniowej do oplotu na wytrzymałość właściwą i wydłużenie przędzy. Zbadano wpływ poszczególnych cech przędz rdzeniowych na ich właściwości wytrzymałościowe. Stwierdzono, że wzrost prędkości bębna niszczy włókna oplotu w wyniku czego zmniejsza się również wytrzymałość rdzenia. Wpływ prędkości bębna na wydłużenie jest znacznie mniejszy. Przy wzroście ciśnienia zasysanego powietrza zwiększa się zarówno wytrzymałość właściwa jak i wydłużenie włókien poliestrowo wiskozowych, natomiast nie widać takiego wpływu na włókna poliestrowe. Zagadnienie wpływu ciśnienia powietrza zostało zanalizowane szczegółowo.

Tagi: DREF-3 friction spinning, core yarn, spinning parameters, yarn tensile properties.

Cytowanie: Altaş S.; Influence of Spinning Parameters on Polyester/Polyester and Polyester/Viscose DREF-3 Yarns Tensile Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 31-34.

Opublikowano w numerze nr 2 (79) / 2010, strony 31–34.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook