Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (79) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Monitorowanie powlekanych tkaniny oddychających poddanych działaniu zmiennych sił zginających

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano różne komercyjnie dostępne próbki oddychających tkanin powlekanych poliuretanem stosując metodę wielokrotnego gniecenia. Test odporności na zmienne siły zgniatające umożliwi wykazanie początków powstawania zniszczeń powłoki. Próbki badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego dla wykazania pęknięć, szczelin i dziur w pokryciu. Dodatkowo sprawdzono istotne właściwości końcowe materiałów takie jak wiatro- i wodo-szczelność przed i po przeprowadzeniu testów. Wykonano analizę regresyjną dla zbadania zależności pomiędzy ilością cykli zginania i odporności na penetracje wodą. Zależności te, dla wszystkich badanych tkanin, w kierunku osnowy i wątku można opisać równaniami wykładniczymi o współczynniku determinacji R2 w granicach 0.72 i 0.96. Końcowe wartości współczynnika przenikalności wody zostały skorelowane z wartościami początkowymi. Przeprowadzono dyskusję możliwości stosowania badanych tkanin.

Tagi: breathable-coated textile, fl exing fatigue damage, air permeability, resistance to water penetration.

Cytowanie: Padleckiene I.,Petrulis D.; IMonitoring Flexing Fatigue Damage in the Coating of a Breathable-Coated Textile. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 73-77.

Opublikowano w numerze nr 2 (79) / 2010, strony 73–77.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook