Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (79) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena materiałów włókienniczych z punktu widzenia zapewnienia komfortu cieplnego

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Komfort cieplny jest jednym z elementów komfortu użytkowania odzieży i definiowany jest jako stan zadowolenia człowieka z istniejących warunków cieplnych otoczenia Zapewnienie komfortu cieplnego wymaga równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego i oddawanego przez organizm. Zjawisko wymiany ciepła pomiędzy organizmem człowieka a otoczenia jest bardzo złożone i zależy od wielu czynników związanych z organizmem człowieka, warunkami klimatycznymi środowiska oraz właściwościami i strukturą odzieży. W artykule omówiono najważniejsze czynniki wpływające na zjawisko wymiany ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem. Zaproponowano formułę Indeksu Komfortu Cieplnego TCI (Thermal Comfort Index), który charakteryzuje zdolność materiału włókienniczego do zapewnienia komfortu cieplnego w przewidywanych warunkach klimatycznych.

Tagi: thermal comfort, thermal comfort index, thermal insulation.

Cytowanie: Matusiak M.; Thermal Comfort Index as a Method of Assessing the Thermal Comfort of Textile Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 45-50.

Opublikowano w numerze nr 2 (79) / 2010, strony 45–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook