Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (79) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ proteaz i trans-glutaminaz na wełnę

Research and development

Autorzy:

  • Montazer Majid
    Department of Textiles, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  • Ramin Afsaneh
    Science and Research Unit, Azad University, Tehran, Iran

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania polegały na obróbce wełny na początku za pomocą proteazy (Savinase 16L) przy różnych temperaturach i czasach działania. Następnie badano wybrane parametry fizyczne w tym mechaniczne próbek. Aby zapobiec spadkowi wytrzymałości tekstyliów po użyciu proteazy, próbki traktowano transglutaminazą i badano jej efekt. Wyniki wskazują, że filcowanie wełny pod działaniem proteazy ulega polepszeniu oraz wzrasta stopień bieli. Dodatkowo odporność na piling uległa zwiększeniu. Jednakże tego typu obróbka może spowodować nieodwracalne i intensywne zniszczenia kutikuli włókna objawiające się dużymi ubytkami masy i wytrzymałości. Barwienie nie obrobionych jak i poddanych obróbce enzymatycznej włókien wełny marzanną prowadzi do polepszenia pochłaniania barwnika i istotnych różnic w odcieniach kolorystycznych badanych próbek. Dodatkowo stwierdzono, że obróbka transglutaminazy prowadzi do istotnego wzrostu wytrzymałości i może kompensować negatywne efekty wywołane proteazą.

Tagi: enzyme, mechanical and physical properties, dyeing, proteases, trans-glutaminases.

Cytowanie: Montazer M., Ramin A.; Influences of Proteases and Trans-glutaminases on Wool. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 98-102.

Opublikowano w numerze nr 2 (79) / 2010, strony 98–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook