Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (79) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numeryczne obliczenie pola przepływu powietrza określonego parametrami przędzenia typu Murata Vortex

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla systemu przędzenia typu Murata vortex badano i obliczano numerycznie charakterystyki przepływowe takie jak rozkład prędkości przepływu powietrza wzdłuż promienia bloku dyszy w przekroju A-A oraz rozkład ciśnień statycznych wzdłuż osi bloku dyszy i rozkład radialny wzdłuż przekroju A-A. Określano wpływ parametrów struktury bloku dyszy, prędkości przy wypływie z otworu dyszy na przebieg wymienionych charakterystyk. Stwierdzono, że na styczną, radialną i osiową prędkość przepływu powietrza w bloku dyszy znacznie wpływają, wielkość kąta otworu dyszy, prędkość powietrza przy wylocie oraz średnica wlotowa bloku dyszy. Rozkład ciśnienia statycznego w bloku dyszy jest silnie uzależniony od wielkości kąta otworu dyszy, prędkości powietrza przy wylocie, od zewnętrznej średnicy wydrążonego wrzeciona oraz od odległości pomiędzy wejściem bloku dyszy a wejściem wydrążonego wrzeciona.

Tagi: Murata vortex spinning, process parameters, airflow, numerical computation.

Cytowanie: Zou Z.-Y., Liu S.-R., Zheng S.-M., Cheng L.-D.; Numerical Computation of a Flow Field Affected by the Process Parameters of Murata Vortex Spinning. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 35-39.

Opublikowano w numerze nr 2 (79) / 2010, strony 35–39.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook