Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyznaczanie zakresu sprężystości papieru

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W ramach pracy zaproponowano sposób wyznaczania granicy sprężystości papieru, traktowanej jako zmienna zależna od wartości naprężeń i czasu ich działania. Dla płaskich stanów naprężeń, występujących w płaszczyźnie papieru wykazano, że w przypadku małego udziału odkształceń trwałych w całkowitych można przyjąć, że największa wartość udziału odkształceń trwałych w całkowitych występuje dla jednego z kierunków naprężeń głównych. Takie założenie, pozwoliło na wykorzystanie jednowymiarowego modelu reologicznego do określenia zakresu sprężystości w dwukierunkowym stanie naprężeń papieru.

Tagi: paper, limit of elasticity, orthotropy, viscoelastic material.

Cytowanie: Szewczyk W.; Determination of the Elasticity Range of Paper. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 1 (78) pp. 98-103.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 98–103.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook