Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antymikrobowa aktywność środków dezynfekujących stosowanych w nisko temperaturowych procesach prania

Research and development

Autorzy:

  • Fijan Sabina
    Institute of Engineering Materials and Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Maribor, Slovenia
  • Šostar-Turk Sonja
    Faculty of Health Sciences, University of Maribor, Maribor, Slovenia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy było porównanie efektywności działania 3 różnych środków odkażających – chlorku sodu (I), mieszanki nadtlenku wodoru z kwasem nadoctowym i samego nadtlenku wodoru, przy praniu w niskich temperaturach (30 °C). Efekt badano przy użyciu 2 rodzajów bakterii (Enterococcus faecium and Enterobacter aerogenes) posianych na badanych próbkach wykonanych z tkanin bawełnianych, wstępnie zabrudzonych sztucznym potem dla symulacji rzeczywistych warunków prania. Próbki były prane w temperaturze 30 °C przez 43 min. Stwierdzono, ze efekt odkażający zależy od zastosowanego środka odkażającego przy czym E. faecium jest bardziej odporna na działanie zastosowanych środków. Badania wykazały, że za pomocą prania w niskich temperaturach można uzyskać zadowalające efekty przy zastosowaniu odpowiedniego środka odkażającego.

Tagi: laundering, textiles, indicators, disinfection, chemo-thermal process

Cytowanie: Fijan S., Šostar-Turk S.; Antimicrobial Activity of Selected Disinfectants Used in a Low Temperature Laundering Procedure for Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 1 (78) pp. 89-92.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 89–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook