Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Poprawa odporności na pranie tkanin bawełnianych barwionych barwnikami bezpośrednimi dzięki zastosowaniu kompozytowych roztworów koloidalnych Si/Ti

Research and development

Autorzy:

  • Liu Xiaoyan
    College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Wang Wei
    College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Xu Peng
    Tanatex Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W celu poprawy trwałości 6 różnych barwników bezpośrednich przygotowano szereg kompozytowych roztworów koloidalnych Si/Ti. Wyniki wskazują, że najskuteczniejsze były kompozyty zolowe Si/Ti o współczynniku molowym 14:1. Jak zaobserwowano na zdjęciach z SEM, gdy barwione tkaniny poddano działaniu kompozytowychroztworów koloidalnych w procesie tradycyjnego barwienia stosując metodę napawania-suszenia-dogrzewania, cząstki żelowe połączone wiązaniami –Si-O-Ti-O-Si- tworząc kompaktową organiczno-nieorganiczną sieć hybrydową, wpływają korzystnie na poprawę odporności na pranie tkanin bawełnianych barwionych barwnikami bezpośrednimi. Stosując tą metodę nie zaobserwowano negatywnego wpływu na wytrzymałość i chwyt tkaniny.

Tagi: composite nanosol, direct dyes, wash fastness, gel, cotton

Cytowanie: Liu X., Wang W., Xu P.; Improving the Wash Fastness of Direct Dyes on Cotton by Si/Ti Composite Nanosol. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 1 (78) pp. 93-96.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 93–96.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook