Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model cyklu produkcji dla wyrobów o krótkim cyklu życia

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Grandys Ewa
    Academy of Management in Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Produkty o krótkich cyklach życia to wydzielony segment wyrobów. Badania empiryczne procesu ich wytwarzania pozwoliły na utworzenie graficznego modelu cyklu produkcji w podziale na cztery podprocesy. Zostały one scharakteryzowane na przykładzie produktu odzieżowego. Model i jego opis wykorzystano do udowodnienia hipotezy o zdeterminowanym czasie trwania procesu oraz o stałych interwałach czasu pomiędzy jego podprocesami.

Tagi: clothing, production cycle, product life cycle, modelling a production process.

Cytowanie: Grandys E.; Production Cycle Model for Short Life Cycle Models. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 1 (78) pp. 8-12.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook