Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw MSP w branży tekstylno-odzieżowej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Stanisławski Robert
    Department of European Integration and International Marketing, Faculty of Organization and Managementme, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Olczak Artur (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Trudna sytuacja przemysłu tekstylno - odzieżowego jest następstwem jego ekspansywnego rozwoju w regionie azjatyckim. Efektem tego jest podejmowanie zdecydowanych działań przez Unie Europejską, prowadzących do unowocześnienia sektora MSP w dziedzinie produkcji i wdrożeń nowych technologii. Pomimo dużego nacisku ze strony Komisji Europejskiej na podnoszenie innowacyjności w branży tekstylnej, ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce nie widzi potrzeby inwestowania i rozwoju swojej innowacyjności. Na tle krajów unijnych pod tym względem znajdujemy się na „szarym” końcu. Dotyczy to również działalność B+R, którą prowadzi tylko ok. 13% małych i średnich podmiotów przemysłu tekstylno–odzieżowego (dla porównania Niemcy i Włosi – 70%). Powodem tak złej sytuacji są liczne, istniejące bariery i zagrożenia „zewnętrzne”, co potwierdzają badania własne. Mogą one prowadzić do pogorszenia warunków funkcjonowania tego przemysłu na arenie międzynarodowej i spadek jego konkurencyjności, co w przypadku Polski (przy obecnym poziomie rozwoju innowacyjnego) może oznaczać jego likwidację. Konieczne wydaje się więc, stworzenie więc określonych instrumentów wspierających innowacyjny rozwój tej branży w kilku najbliższych latach.

Tagi: textile and clothing industry, innovativeness of SME sector, competitiveness of SME sector, support of SME sector.

Cytowanie: Stanisławski R., Olczak A.; Innovative Activity in the Small Business Sector of the Textile and Clothing Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 1 (78) pp. 13-16.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 13–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook