Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (78) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Litewska nauka i przemysł włókienniczy. Retrospekcje z okazji 70-tej rocznicy Katedry Technologii Włókienniczych Politechniki w Kownie

Conferences, Fairs and Other Events

Autor:

  • Milašius Rimvydas
    Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł, poświęcony 70–leciu Katedry Technologii Włókienniczych Litewskiej Politechniki w Kownie, opisuje historię, minione jak i obecne osiągnięcia, a także problemy Katedry oraz przemysłu włókienniczego na Litwie. Zaprezentowane są również specyficzność studiów realizowanych w Katedrze oraz międzynarodowa współpraca między uczelniami. Ponadto, analizowane są wzrost aktywności naukowej, wzrost liczby studentów studiów magisterskich i doktoranckich, równoczesny spadek liczby studentów studiów licencjackich oraz przyczyny tego zjawiska. Artykuł przedstawia również obecną sytuację przemysłu włókienniczego na Litwie oraz perspektywy rozwoju badań naukowych prowadzonych przez Katedrę.

Opublikowano w numerze nr 1 (78) / 2010, strony 104–105.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook