Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (80) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Roztwory celulozy w cieczach jonowych, wpływ wody na proces rozpuszczania

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań rozmiarów agregatów celulozowych w roztworach octanu 1-etylo-3-metyloimidazolu (EMIMAc) i chlorku 1-butylo-3-metyloimidazolu (BMIMCl) otrzymanych podczas pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła. Zbadano roztwory celulozy ze zróżnicowaną zawartością wody oraz określono wpływ wody na rozmiar cząstek celulozowych w badanych roztworach.

Tagi: cellulose, particle size, ionic liquids, light scattering.rials.

Cytowanie: Kuzmina O., Sashina E., Wawro D., Troshenkowa S.; Dissolved State of Cellulose in Ionic Liquids - the Impact of Water. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 3 (80) pp. 32-37.

Opublikowano w numerze nr 3 (80) / 2010, strony 32–37.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook