Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (80) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Istotne aspekty pomiaru koloru bawełny

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Kolor jest podstawowym kryterium klasyfikacji bawełny. Przez lata kolor bawełny oceniany był organoleptycznie przez odpowiednio wyszkolonych klasyfikatorów. W latach 70 pomiar barwy bawełny został zinstrumentalizowany. Linia HVI (High Volume Instrument) do automatycznej oceny włókien bawełny wyposażona jest w kolorymetr, za pomocą którego wyznacza się dwa wskaźniki charakteryzujące barwę bawełny: stopień zażółcenia (+b) i stopień odbicia światła (Rd). Oba parametry są kryteriami oficjalnej klasyfikacji bawełny w Stanach Zjednoczonych, będących wiodącym światowym producentem i eksporterem bawełny. Podejmowane są badania, których celem jest zastosowanie spektrofotometru do oceny koloru i klasyfikacji bawełny.Celem pracy było badanie wybranych zagadnień związanych z pomiarem koloru bawełny. Na podstawie oceny 32 marek bawełny pochodzących z różnych regionów uprawy wykonano analizę porównawczą klasyfikacji organoleptycznej i instrumentalnej - bazującej na wynikach pomiaru koloru za pomocą linii HVI. Wykonano również badania porównawcze koloru bawełny za pomocą linii HVI i spektrofotometru Datacolor 650. Badania 68 marek bawełny potwierdziły silną i statystycznie istotną zależność korelacyjna pomiędzy stopniem odbicia światła (Rd) wg linii HVI, a jasnością L wg spektrofotometru. Oceniono również wpływ klasy koloru i kategorii koloru bawełny na wartość współrzędnych koloru wyznaczanych za pomocą spektrofotometru.

Tagi: cotton fibres, color assessment, spectrophotometer, high volume instrument.

Cytowanie: Matusiak M., Walawska A.; Important Aspects of Cotton Colour Measurement. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 3 (80) pp. 17-23.

Opublikowano w numerze nr 3 (80) / 2010, strony 17–23.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook