Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (80) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ metody ekstrakcji na morfologie i właściwości fizykochemiczne włókien z żarnowca (Spartium junceum L.)

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Włókna z żarnowca są bardzo interesującym materiałem do zastosowań ogólnych i technicznych. Elementarne włókna z żarnowca powiązane są w wiązki i spojone poprzez ligniny i pektyny. Przemysłowe zastosowanie włókien z żarnowca wymaga separacji włókien ze zdrewniałych rdzeni gałązek metodą mechaniczną, chemiczną lub biologiczną. W pracy porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu powyższych metod a w szczególności właściwości fizyczne i chemiczne tych włókien. Włókna uzyskane poprzez ekstrakcję fizykochemiczną odznaczały się większą zawartością lignin i pentozanów niż te uzyskane metodą mechaniczną. Wszystkie włókna badano poprzez SEM oraz sprawdzano ich wytrzymałość mechaniczną. Włókna wyekstrachowane metodą fizyko-chemiczną posiadają wyższą wytrzymałość na rozciąganie.

Tagi: cellulose, spanish broom fibres, fibre extraction, biomaterials.

Cytowanie: Cerchiara T., Chidichimo G., Gallucci M. C., Vuono D.; Effects of Extraction Methods on the Morphology and Physico-Chemical Properties of Spanish Broom (Spartium junceum L.) Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 2 (79) pp. 13-16.

Opublikowano w numerze nr 3 (80) / 2010, strony 13–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook