Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (80) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości mechaniczne Rumuńskich przędz lnianych i konopnych w stanie suchym i mokrym

Research and development

Autor:

  • Mustata Adriana
    Faculty of Textiles and Industrial Management, Technical University of Jassy, Jassy, Romania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przędze lniane i konopne są współcześnie stosowane do wytwarzania produktów o zastosowaniu ogólnym i technicznych. Badano zachowanie przędz podczas rozciągania w stanie suchym i mokrym wytworzonych z niedoprzędów bielonych i gotowanych. Na podstawie analizy krzywych rozciągania przedyskutowano zmiany strukturalne włókien i wykonanych z nich przędz poddanych obciążeniom rozciągającym. W badaniach uwzględniono następujące wielkości odczytane i obliczone na podstawie uzyskanych zależności graficznych: zakres proporcjonalności siły i wydłużenia, naprężenie odpowiadające strefie płynięcia, siła zrywająca, praca zerwania. Analiza tych wielkości pozwala określić wartości naprężeń które włókna lniane i konopne mogą wytrzymać bez zerwania. Ponadto analiza współczynnika pracy mechanicznej pozwoliła na określenie maksymalnych obciążeń rozciągających, które struktura włókien lnianych i konopnych może przenieść bez jej zniszczenia. Naprężenie i wydłużenie przy którym pojedyncze włókna zaczynają się zrywać określa granice wytrzymałości badanych struktur.

Tagi: flax yarn, hemp yarn, tensile yield stress, load-displacement diagram, breaking mechanical work

Cytowanie: Mustata A.; Mechanical Behaviour in the Wet and Dry Stage of Romanian Yarns made from Flax and Hemp. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 3 (80) pp. 7-12.

Opublikowano w numerze nr 3 (80) / 2010, strony 7–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook