Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zwilżalność materiałów bawełnianych z preparacją ułatwiającą użytkowanie

Research and development

Autorzy:

  • Uddin Faheem
    Textile Department, University of Management and Technology, Lahore, Pakistan
  • Lomas Mike
    The University of Bolton, Bolton, United Kingdom

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zwilzalność tkanin impregnowanych w celu ułatwienia uzytkowania znacznie sie zmniejsza lub całkowicie zanika. Badano druk pigmentowy na tak przygotowanych materiałach włókienniczych. Na zwilżalność tkanin wpływają zarówno szczatkowa zawartość kataliza- tora znajdującego się na powierzchni włokien jak i usieciowanie struktury czasteczkowej. Rodzaj i zawartośc katalizatora na powierzchni włókien wpływa na jakość druku pigmentowego a zwłaszcza na intensywność jego koloru.

Tagi: catalyst salt, cotton fabric, DMDHEU, easy-care, wettability.

Cytowanie: Uddin F., Lomas M.; Wettability of Easy-Care Finished Cotton. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 56-60.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 56–60.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook