Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ zmian nanostruktury warstwy wierzchniej włókien syntetycznych na ich właściwości farbiarskie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Liczne, często sprzeczne, doniesienia w literaturze specjalistycznej, dotyczących wpływu rożnych rodzajów plazmy atmosferycznej na właściwości farbiarskie włókien, skłoniły nas do podjęcia badań, z zastosowaniem wstępnej modyfikacji tekstyliow wyładowaniami koronowymi. Wyładowania te były generowane i aplikowane za pomocą oryginalnych wielosegmentowych elektrod, zainstalowanych w skonstruowanym aktywatorze o pracy ciągłej, umożliwiającym prowadzenie procesu modyfikacji w warunkach zbliżonych doprzemysłowych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wyładowań koronowych na właściwości farbiarskie tkanin typu jedwabnego - poliestrowych (PET), poliamidowych (PA6) i polipropylenowych (PP). Wstępnie modyfikowane tkaniny poddawano barwieniu metodą okresową - wyczerpywania barwnika z kąpieli w warunkach podwyższonej temperatury (ciśnienia) oraz metodą ciągłą - Thermosol, z utrwalaniem barwnika w środowisku gorącego powietrza. Różnice barwy ΔE między probami aktywowanymi i nie poddanymi aktywacji oznaczono na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych dla układu barw CIE L*a*b. W wyniku badań nie stwierdzono poprawy efektywności barwienia tkanin metodą okresową, natomiast stwierdzono istotne zwiększenie intensywności wybawień metodą ciągłą. Thermosol, szczególnie widoczne w przypadku tkanin z włókien PET i PP. Na podstawie badań zmian właściwości powierzchniowych włókien modyfikowanych, przedstawiono uzasadnienie wpływu modyfikacji wyładowaniami koronowymi na uzyskiwane wyniki barwienia.

Tagi: corona discharge, synthetic filament woven fabrics, dyeing, continuous dyeing process, batch dyeing method, dyeing kinetics, wettability, dyebath absorption.

Cytowanie: Brzeziński S., Kaleta A., Kowalczyk D., Malinowska G., Gajdzicki B.; Effect of Changes in the Nanostructure of the Outer Layer of Synthetics Fibres on their Dyeing Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 92-98.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 92–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook