Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Oczyszczanie ścieków włókienniczych metodą Fentona

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań było określenie wydajności rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach włókienniczych w procesie Fentona. W ściekach włókienniczych pochodzących z różnych operacji technologicznych określono główne parametry obróbki, a mianowicie optymalne ilości dodawanego nadtlenku wodoru, soli żelaza, pH roztworu. Dane te posłużyły do sprawdzenia możliwości stosowania empirycznych wzorów określających te wielkości. Stwierdzono, że stosowanie odczynnika Fentona w technologii oczyszczania ścieków włókienniczych jest wydajną metodą rozkładu zawartych w nich zanieczyszczeń i może być z powodzeniem stosowane jako etap wstępny przed ich dalszym oczyszczaniem biologicznym. Uzyskanie odpowiedniej efektywności i ekonomiczności takiego rozwiązania wymaga stałej kontroli składu ścieków i szybkiej optymalizacji warunków jego prowadzenia. Występuje konieczność sprawdzenia przebiegu reakcji w odniesieniu do dużej ilości różnorodnych ścieków i znalezienie odpowiednich zależności pozwalających na szybkie optymalizowanie przebiegu procesu przy zmieniających się danych wyjściowych poddawanych oczyszczaniu ścieków.

Tagi: textile wastewater, chemical oxidation, Fenton method, process efficiency.

Cytowanie: Kos L., Michalska K., Perkowski J.; Textile Wastewater Treatment by the Fenton Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 105-109.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 105–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook