Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Usuwanie jonów miedzi i chromu z wodnych roztworów za pomocą tkanin hydrofilowych

Research and development

Autor:

  • Ibrahim Sayeda M.
    Department of Radiation Chemistry, National Center for Radiation Research and Technology, Cairo, Egypt

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W celu usunięcia jonów Cu+2 i Cr+3 z wodnych roztworów zastosowano modyfikowane poliestrowe i poliamidowe tkaniny i dzianiny. Powierzchnia wspomnianych materiałów została nasączona wodnym roztworem karboksymetylocelulozy (CMC) i kwasu akrylowego (AAc). Naniesione powłoki usieciowano radiacyjne poprzez napromieniowanie wiązką elektronów o dawce 30 kGy. Morfologię pokrytych tkanin zbadano stosując SEM. Określono właściwości hydrofilowe, zwłaszcza absorpcję wody i utratę masy przed i po kolejnych płukaniach. Zbadano wpływ stężenia AAc na właściwości hydrofilowe pokrytych tkanin. Znaczny wzrost absorpcji wody osiągnięty przez zwiększenie zawartości AAc w roztworze zaobserwowano dla materiałów nylonowych, w mniejszym stopniu dla poliestrowych. Skuteczność działania tkanin oceniono na podstawie odzysku jonów Cu+2 i Cr+3 z wodnych roztworów. Efektywność absorpcji jonów metali oceniano za pomocą analizy UV-spektrofotometrycznej i EDX. Badano takie parametry wpływające na wydajność usuwania jonów metali z wodnych roztworów jak stężenie AAc i czas zanurzenia. Stwierdzono przydatność badanej metody dla odzysku jonów Cu i Cr.

Tagi: carboxy methyl cellulose, acrylic acid, hydrophiliity, electron beam.

Cytowanie: Ibrahim S. M.; Removal of Cupper and Chromium Ions from Aqueous Solutions with Use of Hydrophilic Finished Textile Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 99-104.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 99–104.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook