Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie procesu ściskania dzianin dystansowych w aspekcie „Krzywych Elastica”

Research and development

Autorzy:

  • Supeł Bogdan
    Department of Knitting Technology and Structure of Knitted Products, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Mikołajczyk Zbigniew (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opracowano nowy model ściskania dzianin dystansowych oparty na teorii Eulera-Leafa. Model ten różni się od dotychczas przedstawionych sposobem rozwiązania równania konstytutywnego Eulera, które sprowadza się do równania różniczkowo-całkowego pierwszego rzędu. Rozwiązanie równania będące równocześnie kształtem zginanego pręta posiada formę całek eliptycznych, w odróżnieniu od rozważanych w poprzednio opracowanych modelach, gdzie posiadały formę funkcji trygonometrycznych. Opracowano algorytm obliczeń wyznaczający zależności funkcyjne między siłą ściskającą a ugięciem oraz algorytm określający krzywe odwzorowujące kształt ściskanego pręta. Wykonano stanowisko eksperymentalne, na którym zweryfikowano poprawność opracowanej metody obliczeń.

Tagi: distance knitted fabrics, compression process, Euler’s theory, elastic curves.

Cytowanie: Supeł B., Mikołajczyk Z.; Modelling the Process of the Compression of Distance Knitted Fabrics in the Aspect of ‘Elastica Curves’. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 52-55.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 52–55.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook