Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania skuteczności jednoczesnego oczyszczania powietrza z pyłów i gazów przez włókniste struktury filtracyjno-sorpcyjne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono ocenę właściwości filtracyjnych i sorpcyjnych wielowarstwowych struktur włóknistych zawierających wysokoskuteczne włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną (melt-blown) oraz włókninę kompozytową z udziałem węgla aktywnego. Wykonano badania jednoczesnego oczyszczania powietrza z cząstek drobnych (z zakresu wymiarowego 9 – 154 nm) i par toluenu jako rozpuszczalnika testowego podczas wprowadzania tego rozpuszczalnika do aerozolu atmosferycznego. Stwierdzono, ze podawanie par toluenu do układu pomiarowego nie wpływało istotnie na przebieg krzywych średniej skuteczności filtracji w funkcji wymiarów cząstek Wszystkie zbadane wielowarstwowe struktury filtracyjno-sorpcyjne charakteryzowały się bardzo wysokimi średnimi frakcyjnymi skutecznościami filtracji, znacznie przekraczającymi skuteczność filtracji składowej jednowarstwowej włókniny kompozytowej z węglem aktywnym. Natomiast skuteczności sorpcji par toluenu tych struktur (przy jednoczesnym podawaniu aerozolu atmosferycznego) były bardzo zbliżone do skuteczności sorpcji włókniny kompozytowej.

Tagi: filter-sorptive structures, melt-blown nonwovens, composite nonwovens, fractional filtering efficiency, sorption efficiency.

Cytowanie: Kałużka J., Jankowska E., Pośniak M., Ławniczak D.; Testing the Efficiency of the Simultaneous Air Cleaning of Dust and Gases by Fibrous Filtering and Sorptive Structures. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 77-81.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 77–81.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook