Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza przędzenia obrączkowego klasycznego i kompaktowego - rozważania teoretyczne. Część I: Opracowanie modelu statystycznego opartego na regresji wielokrotnej

Research and development

Autorzy:

  • Lewandowski Stanisław
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Drobina Robert (j/w)
  • Józkowicz Ignacy
    Textile and Clothing Company „Teofilów” S.A., Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono analizę parametrów procesu przędzenia decydujących zarówno o jakości przędzy, jak i wydajności produkcji i stwierdzono, że czynnikami tymi są procent wyczesów oraz metryczny współczynnik skrętu. Analizę jednoczesnego oddziaływania obu czynników na wybrane właściwości przędz bawełnianych zarówno klasycznych, jak i kompaktowych o nominalnej masie liniowej 20 tex przeprowadzono za pośrednictwem modeli statystycznych opartych na regresji wielokrotnej po wykonaniu dwóch eksperymentów całkowitych typu 5 × 5. Weryfikacja zaproponowanych modeli zostanie zaprezentowana w drugiej części artykułu.

Tagi: classic yarn, compact yarn, percentage of noils, twist factor, Rieter company spinning plan, total experiment, double classification, multiple regression.

Cytowanie: Lewandowski S., Drobina R., Józkowicz I.; Comparative Analysis of the Ring Spinning Process, Both Classic and Compact: Theoretical Reflections. Part 1: Elaboration of the Statistical Model Based on Multiple Regression. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 20-24.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 20–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook