Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Probabilistyczny model dynamicznych sił w nitkach, w strefie dziania na szydełkarkach, z uwzględnieniem niejednorodności właściwości lepko–sprężystych przędzy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wyjaśnienie stochastycznego charakteru dynamicznych obciążeń nitek w strefie dziania na szydełkarkach dokonano na podstawie probabilistycznego modelu procesu dziania, w którym nitkę potraktowano, jako ciało o niejednorodnych właściwościach lepko-sprężystych. Przeprowadzone symulacje komputerowe wg opracowanego modelu udokumentowały wpływ losowo zmiennych parametrów reologicznych nitki na wielkość rozrzutu sił w nitkach w strefie dziania. Stwierdzono ponadto, iż wielkość tego rozrzutu sił zależna jest także od profilu kształtki w strefie dziania.

Tagi: knitting zone, rheological parameters of thread, friction model, model of knitting process.

Cytowanie: Kowalski K., Włodarczyk B., Kowalski T. M.; Probabilistic Model of Dynamic Forces in Thread in the Knitting Zone of Weft Knitting Machines, Allowing for the Heterogeneity of Visco-Elasticity Yarn Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 61-67.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 61–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook