Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja powierzchni włókien polilaktydowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Modyfikowano właściwości włókien polilaktydowych (PLA), wprowadzając grupy karboksylowe na powierzchni włókien metodą szczepienia kwasem akrylowym (AA) lub metodą zakleszczania poli(kwasu akrylowego) (PAA). Obecność warstwy poli(kwasu akrylowego) potwierdzono metodą spektrometrii w podczerwieni. Wprowadzaną ilość grup karboksylowych w warstwie wierzchniej modyfikowanych włókien oznaczano metodą miareczkowania potencjometrycznego. Na włókna z pierwszą warstwą zawierającą grupy karboksylowe nakładano metodą Layer-by-Layer warstwy polielektrolitów zasadowych takich jak chlorowodorek poli(alliloaminy) (PALL) albo poli(metakrylan dimetyloaminoetylu) (PDAMA) naprzemian z warstwami polielektrolitu kwasowego tj. poli(kwasu akrylowego). Potwierdzono obecność kolejnych nakładanych warstw badaniami ładunku elektrycznego. Zaobserwowano zmiany szeregu właściwości takich jak: zdolność do wybawień, sorpcja wody, odporność termiczna.

Tagi: polylactide fibres, grafting, entrapment, layer by layer deposition.

Cytowanie: Jantas R., Połowiński S., Stawski D., Szumilewicz J.; Modification of a Polylactide Fibre Surface. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 87-91.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 87–91.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook