Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie metody uzyskiwania wzorów kamuflażu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Współcześnie odzież maskująca stanowi niezbędne wyposażenie wojskowe i służy nie tylko dla kamuflażu obiektu w danym otoczeniu ale również jako cecha rozróżniająca formacje wojskowe. Ponieważ obecnie międzynarodowe konflikty mają często miejsce w środowiskach miejskich wzrasta zapotrzebowanie na kamuflaż uwzględniający tego typu krajobraz. Celem badań było opracowanie metody uzyskiwania odpowiednich wzorów kamuflażu. Korzystając z fotografii opracowywano cyfrowe obrazy graficzne przetwarzając je w zróżnicowane struktury, które nastepnie analizowano. W czasie analizy wykorzystywano teorię fraktali i analizy psychologiczne. Celem pracy badawczej było uzyskanie optymalnego kamuflażu dla działania określonych jednostek operacyjnych.

Tagi: pattern, camouflage, design procedure, shapes, contours.

Cytowanie: Friškovec M., Gabrijelčič H.; Development of a Procedure for Camouflage Pattern Design. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 68-76.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 68–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook