Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (81) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nanokompozytowe włókna z alginianu wapnia zawierające SiO2 i bioszkło

Research and development

Autor:

  • Boguń Maciej
    Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano wpływ podstawowych parametrów procesu wytwarzania nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia zawierających nanododatek krzemionki oraz bioszkła. Przeprowadzono analizę właściwości reologicznych, struktury porowatej oraz nadmolekular- nej, jak również właściwości sorpcyjnych i wytrzymałościowych tych włókien. Otrzymane nanokompozytowe włókna w zależności od stosowanego wyciągu filierowego charakteryzują się wytrzymałością właściwą na poziomie 19 – 22 cN/tex (w przypadku nanokrzemionki) oraz 16 – 24 cN/tex (w przypadku bioszkła). Oba rodzaje włókien charakteryzują się wysokimi właściwościami sorpcyjnymi oraz wysoką wartością retencji wody.

Tagi: nanocomposite, calcium alginate fibre, bioglass, nanoadditives.

Cytowanie: Boguń M.; Nanocomposite Calcium Alginate Fibres Containing SiO2 and Bioglass. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 4 (81) pp. 11-19.

Opublikowano w numerze nr 4 (81) / 2010, strony 11–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook