Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 3 (68)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (68) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Ocena przydatności mieszanek poliestrów alifatycznych do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności

Autorzy: Twarowska-Schmidt Krystyna, Tomaszewski Wacław

Mieszanki stopowe poli(kwasu mlekowego) (PLA) z biodegradowalnym poliestrem alifatycznym glikolu butylenowego oraz kwasu bursztynowego i adypinowego (Bionolle) badano pod kątem ich przydatności do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności. Do oceny wspólmieszalności polimerów PLA i...   więcej »

| Strony 9–13

Rozkład średnicy włókien w włókninach poliestrowych do celów medycznych wytworzonych metodą rozdmuchu stopionego polimeru

Autorzy: Świątek Józef, Jarzębowski Janusz, Cichoń Jan

Wytwarzanie włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru z poliestrów włóknotwórczych stwarza olbrzymie problemy technologiczne. Na strukturę włóknin i ich właściwości mają wpływ następujące parametry: wilgotność polimeru, temperatury przetwarzania w poszczególnych strefach instalacji, wydatek i temperatura powietrza rozdmuchującego,...   więcej »

| Strony 14–16

Wpływ średnicy i czasu pracy wrzeciona na właściwości przędz wiskozowych przędzionych systemem Murata

Autorzy: Ortlek Husein Gazi, Nair Fehmi, Kilik Recep, Guven Kaan

Badano wpływ średnicy wrzeciona i jego czas pracy na właściwości 100% wiskozowych przędz przędzionych systemem Murata. Stosowano cztery różne średnice wrzecion: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 mm pracujących podczas pięciu różnych okresów czasu pracy: 0, 1, 2,...   więcej »

| Strony 17–20

Badanie włochatości przędz mieszankowych poliestrowowiskozowych. Część II: Parametry zespołu nawojowego

Autorzy: Haghighat Ezzatollah, Johari Majid Safar, Etrati Seyed Mohammad

Badano wpływ parametrów pracy zespołu nawojowego przędzarki obrączkowej na włochatość przędz poliestrowo-wiskozowych. Statystyczna analiza wyników badań wskazuje, że na włochatość przędz wyraźnie wpływa prędkość wrzeciona, ekscentryczność prowadnika nitki (w lewym i w prawym kierunku, do przodu...   więcej »

| Strony 21–24

Wpływ parametrów technologicznych na periodyczne efekty przędz fantazyjnych

Autorzy: Petrulyte Salvinija

Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była...   więcej »

| Strony 25–29

Sztywność zginania przędz badana metodą podwójnego podparcia

Autorzy: Ghane Mohammad, Sheikhzadeh Mohammad, Halabian A. M., Khaburi S.

Powszechnie stosowaną metodą pomiaru sztywności zginania tkanin jest metoda jednostronnie podpartej belki. Jednakże małe wymiary przędz i ich nieskręcone wolne końce są podstawowymi trudnościami w realizacji tej prostej metody pomiarowej. W przedstawionej pracy analizowano system pomiarowy...   więcej »

| Strony 30–32

Ocena zużycia szyjki okładziny ze stopu AlCu4Mg1 wrzecion z nasadką antybalonową

Autorzy: Płonka Stanisław, Hajduga Maciej

W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia szyjki okładziny ze stopu AlCu4Mg1 wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej PG-7A w postaci histogramów zużycia. Ocenę zużycia szyjki przeprowadzono w warunkach przemysłowych przy współpracy z dwoma rodzajami...   więcej »

| Strony 33–38

Wizualna ocena powierzchni tkanin z mieszanek bawełna-Tencel po procesach prania i czyszczenia

Autorzy: Nergis Banu Uygun, Beceren Y.

Wizualnie oceniano wpływ procesów prania i czyszczenia na powierzchnię tkanin z przędz mieszankowych Tencel-bawełna. Wyniki wskazują, że pilling wzrastał stopniowo z kolejnymi praniami i procesami suchego czyszczenia. Spętlenie włókienek i fibryl powstawało głównie podczas procesu prania,...   więcej »

| Strony 39–43

Wpływ struktury tkaniny na jej wytrzymałość na zrywanie

Autorzy: Kumpikaitė Eglė

Badano wpływ struktury tkaniny wyrażonej całkowym współczynnikiem . na siłę zrywającą i wydłużenie przy zerwaniu tkaniny. Analizowane tkaniny podzieliliśmy na dwie różne grupy. Pierwszą stanowiły sploty, w których przeploty są równomiernie rozłożone w całej powierzchni tkaniny...   więcej »

| Strony 44–46

Wpływ wysokości okrywy i gęstości dywanów na ich właściwości użytkowe

Autorzy: Dubinskaite Kristina, Van Langenhove Lieva, Milašius Rimvydas

Dla potrzeb badań wyprodukowano 9 rożnych dywanów techniką wytwarzania tkaniny podwójnej z ciętą okrywą. Jako surowca na przędzę okrywy wzięto wełnę, poliamid i mieszanki poliamidu i wełny. Badano wpływ gęstości i wysokości okrywy, na zachowanie się...   więcej »

| Strony 47–50

Analiza i przewidywanie dynamicznych właściwości cieplnych i wilgotnościowych tkanin

Autorzy: Yang  Kai, Jiao Ming Li, Chen Yi-song, Li Jun, Zhang Wei-yuan

Przeprowadzono serię eksperymentów a następnie je przeanalizowano dla określenia dynamicznego transportu ciepła i wilgoci poprzez tkaniny, jak również oceny właściwości komfortu cieplnego i wilgotnościowego tych tkanin w takich warunkach użytkowania, w których występuje wytwarzanie potu przez...   więcej »

| Strony 51–55

Subiektywna i obiektywna ocena parametrów wpływających na chwyt tkanin

Autorzy: Özcelik Gonca, Supuren Gamze, Gulumser Tulay, Tarakcioglu Isik

Nie ma możliwości pomiaru chwytu tkaniny, który można zdefiniować jako sumę odczuć podczas jej dotyku, obiektywnie tylko za pomocą tylko jednego przyrządu. Dlatego też podczas wielu badań dotyczących komfortu związanego z chwytem tkaniny jego ocenę przeprowadza...   więcej »

| Strony 56–62

Zachowanie się tkanin z przędz elastomerowych podczas rozciągania

Autorzy: Šajn Gorjanc Dunja, Bukošek Vili

Opisano badania nad zachowaniem się tkanin z udziałem przędz elastomerowych podczas rozciągania. Celem badań było określenie lepko-sprężystej części krzywej naprężeniewydłużenie oraz zachowanie się tkanin z udziałem elastomerowych przędz po jednej godzinie rozciągu powyżej punktu mięknięcia. Wyniki...   więcej »

| Strony 63–68

Analityczne badanie ciśnienia ubioru na ciało człowieka za pomocą elementów skończonych

Autorzy: Mirjalili Seyed Abbas, Rafeeyan Mansour, Soltanzadeh Zeynab

Artykuł przedstawia badania sił występujących w przypadku kontaktu elastycznych fragmentów ubrań z niektórymi częściami ciała człowieka. Założono, że fragmenty ciała człowieka mają kształt cylindryczny i stożkowy. Dla tak zdefiniowanego modelu porównano wyniki uzyskane dla numerycznej symulacji...   więcej »

| Strony 69–73

Charakterystyka motywów i symetrii zdobnictwa w tradycyjnych greckich tekstyliach pochodzących z obszaru wybrzeża Morza Egejskiego

Autorzy: Lekka Lila, Dascalopoulos Sofia

W pracy zaprezentowano analizę zdobnictwa tradycyjnych greckich tekstyliów z obszaru wybrzeża Morza Egejskiego. Celem badań było znalezienie związku pomiędzy zdobieniami a techniką użytą do ich wykonania. Tworzenie zdobień na strukturze tkaniny jest specyficznym procesem, ponieważ technologia...   więcej »

| Strony 74–78

Litewskie spódnice ludowe. Cześć II: Analiza splotów

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Néniené Inga, Néniené Inga

Badano tkaniny użyte do wykonania litewskich spódnic ludowych pod kątem zastosowanego splotu. Spośród siedmiu badanych grup tkanin najbardziej rozpowszechniona była ta o splocie płóciennym. Drugą grupą pod względem popularności była grupa tkanin o splocie skośnym, które...   więcej »

| Strony 79–82

Związek podstawowych parametrów struktury dzianin futerkowych z oporem przenikania ciepła

Autorzy: Korycki Ryszard, Więzowska Anna

Wykazano konieczność podjęcia badań i opisu wymiany ciepła w dzianinach futerkowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych losowo wybranych próbek. Określono związki podstawowych parametrów budowy dzianin (grubość, masa powierzchniowa) z oporami przewodzenia, przenikania i przejmowania ciepła. Wyznaczono zależności...   więcej »

| Strony 84–89

Porównanie modyfikacji powierzchni włókien wełny przy użyciu proteinazy, trypsyny, papainy i pepsyny

Autorzy: Goudarzi Gholamreza, Sepehrizadeh Zargham, Yazdi Mojtaba Tabatabaei, Jamshidiba Mostafa

Zastosowanie enzymów w przemyśle tekstylnym jest coraz większe, gdyż mają one wysoką wydajność i są mało szkodliwe dla środowiska. Enzymy proteolityczne stosuje się np. w celu zwiększenia odporności na skurcz tkanin wełnianych. W pracy użyto niektórych...   więcej »

| Strony 90–92

Wyznaczanie kombinacji barwników w druku tekstylnym przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Autorzy: Golob Darko, Osterman Djurdja Parac, Zupan Jure

Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników....   więcej »

| Strony 93–98

Badania elektrokinetyczne twardości wody podczas barwienia jedwabiu barwnikami kwasowymi

Autorzy: Kan Chi. Wai

Badano wpływ twardości wody, wyrażonej w CaCO3, na barwienie jedwabiu barwnikami kwasowymi w obecności kwasu i zasady oraz izoelektryczny punkt barwienia używając metody potencjałów. W środowisku kwaśnym i w obecności jonów wapnia, dodatni potencjał zeta jedwabiu...   więcej »

| Strony 99–101

Triclosan enkapsulowany poli(L,Llaktydem) jako nośnik właściwości antybakteryjnych materiałów włókienniczych

Autorzy: Goetzendorf-Grabowska Bogna, Królikowska Halina, Bąk Patrycja, Gadzinowski Mariusz, Brycki Bogumił, Szwajca Anna

Przedmiotem publikacji są badania dotyczące wykorzystania biocydów enkapsulowanych, do otrzymywania bioaktywnych wyrobów włókienniczych. Materiał badawczy stanowiła włóknina z wprowadzonym w strukturę triclosanem enkapsulowanym biodegradowalnym polilaktydem. Opisano wpływ wybranych parametrów enkapsulacji i warunków inkorporacji mikrosfer do struktury...   więcej »

| Strony 102–107

Gąbki opatrunkowe z mikrofibryd chitozanowych i chitozanowoalginianowych

Autorzy: Kucharska Magdalena, Niekraszewicz Antoni, Wiśniewska-Wrona Maria, Brzoza-Malczewska Kinga

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania oraz właściwości fizyko-mechaniczne i biologiczne gąbek wytworzonych techniką liofilizacji z mikrofibryd chitozanowych i chitozanowo-alginianowych. Mikrofibrydy wykorzystane do konstrukcji gąbek charakteryzowały się rozmiarami poprzecznymi 1-4 µm (w stanie mokrym) i 0,1 -...   więcej »

| Strony 109–113

Możliwości wytworzenia papieru jedwabnego do konserwacji tkanin zabytkowych

Autorzy: Machnowski Waldemar, Kotlińska Anna, Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanislawa, Wrzosek Henryk

Przedstawiono warunki i wyniki modyfikacji włókien jedwabiu przy zastosowaniu enzymów proteolitycznych. Wykorzystując technikę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykazano, że na skutek obróbki enzymatycznej nastąpiła wyraźna fibrylizacja powierzchni włókien jedwabiu. Zmiana struktury powierzchni tych włókien umożliwiła ich...   więcej »

| Strony 114–116

Wpływ odbarwianej masy makulaturowej na barwę masy włóknistej i jej podatność na płowienie

Autorzy: Drzewińska Ewa

Zbadano podatność mas celulozowych i odbarwianej masy makulaturowej oraz ich mieszaniny na barwienie kationowym barwnikiem bezpośrednim. Stwierdzono, że w makulaturze pozostaje znaczna część fluorescencyjnych wybielaczy optycznych (FWA), które były dodawane do białych papierów graficznych w celu...   więcej »

| Strony 117–119

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook