Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Subiektywna i obiektywna ocena parametrów wpływających na chwyt tkanin

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nie ma możliwości pomiaru chwytu tkaniny, który można zdefiniować jako sumę odczuć podczas jej dotyku, obiektywnie tylko za pomocą tylko jednego przyrządu. Dlatego też podczas wielu badań dotyczących komfortu związanego z chwytem tkaniny jego ocenę przeprowadza się subiektywnie bez jakichkolwiek przyrządów. Jednakże wiele rożnych przyrządów i narzędzi zostało opracowanych w celu oceny chwytu tkaniny możliwie obiektywnie poprzez pomiar związanych z tym fizycznych i mechanicznych właściwości. W przedstawionej pracy w celu oceny chwytu tkaniny obiektywnie przy badaniu 20 rożnych tkanin przeznaczonych na koszule zastosowano wielofunkcyjną analizę regresywną zarówno dla oceny subiektywnych wyników jak również obiektywnych wyników pomiarów. Wykorzystano grupę 40 osób oceniających tkaniny stosując bipolarny opis dla oceny masy powierzchniowej tkaniny, grubości, sztywności zginania, układalności i absorpcji ciepła. Uzyskano 16 rożnych parametrów. Wybrano najbardziej odpowiednie równanie z pomiędzy otrzymanych 10 różnych równań regresji używając tkaniny kontrolnej.

Tagi: objective handle, subjective evaluation, woven fabric, regression analysis.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 56–62.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook