Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania elektrokinetyczne twardości wody podczas barwienia jedwabiu barwnikami kwasowymi

Research and development

Autor:

  • Kan Chi. Wai
    Institute of Textile & Clothing, Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ twardości wody, wyrażonej w CaCO3, na barwienie jedwabiu barwnikami kwasowymi w obecności kwasu i zasady oraz izoelektryczny punkt barwienia używając metody potencjałów. W środowisku kwaśnym i w obecności jonów wapnia, dodatni potencjał zeta jedwabiu spadał wraz z redukcją barwnika. Zjawisko to może mieć związek z obecnością kationów, które zwiększają próg energetyczny reakcji na granicy faz między włóknem a roztworem barwnika. To może powodować wyższą rezystancję dla anionów barwnika przechodzących przez granicę faz. W środowisku alkalicznym potencjał zeta jedwabiu był ujemny i powodował wysoki próg energetyczny w stosunku do anionów barwnika. Obecność jonów wapnia może powodować spadek całkowitej wartości potencjału zeta włókien jedwabiu, w ogólnym wzroście w poborze barwnika. W punkcie izoelektrycznym potencjał zeta włókien jedwabiu znajduje się blisko zera, a kationy nie mają wpływu na absorpcję barwnika. Wyniki te pokazują, że jony wapnia mogą mieć istotny elektrokinetyczny wpływ na barwienie, nawet w małym stężeniu.

Tagi: water hardness, silk, acid dye, zeta potential.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 99–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook