Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Litewskie spódnice ludowe. Cześć II: Analiza splotów

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano tkaniny użyte do wykonania litewskich spódnic ludowych pod kątem zastosowanego splotu. Spośród siedmiu badanych grup tkanin najbardziej rozpowszechniona była ta o splocie płóciennym. Drugą grupą pod względem popularności była grupa tkanin o splocie skośnym, które omówiono szerzej poprzez zaprezentowanie ich klasyfikacji i planów splotu. Ponadto, badano powszechność splotów pod względem chronologicznym. Wyniki wskazują na dominację splotów płóciennego i skośnego w wieku XIX-tym, a ich pochodne stały się bardziej popularne od połowy XIX-ego wieku. Porównanie tradycji tkackich pod względem terytorialnym pokazuje pewne podobieństwa pomiędzy wzorami i splotami zastosowanymi w tkaninach litewskich a tkaninami wytwarzanymi w sąsiednich krajach.

Tagi: folk skirt, fabric weave, plan of weave, twill weaves.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 79–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook