Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ odbarwianej masy makulaturowej na barwę masy włóknistej i jej podatność na płowienie

Research and development

Autor:

  • Drzewińska Ewa
    Institute of Papermaking and Printing, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano podatność mas celulozowych i odbarwianej masy makulaturowej oraz ich mieszaniny na barwienie kationowym barwnikiem bezpośrednim. Stwierdzono, że w makulaturze pozostaje znaczna część fluorescencyjnych wybielaczy optycznych (FWA), które były dodawane do białych papierów graficznych w celu zwiększenia ich białości. FWA stwarza problemy w uzyskaniu założonej barwy papieru barwionego Fluorescencja wybielacza optycznego zanika po ekspozycji na świetle. Łatwiejsze płowienie barwy papieru z udziałem masy makulaturowej świadczy o mniejszym wnikaniu barwnika do wnętrza włókien tej masy w porównaniu z włóknami pierwotnymi. Wykorzystanie odbarwionych mas makulaturowych w papierach kolorowych będzie wzrastać, w związku z czym papiernie zmuszone będą do stosowania drogich technologii bielenia w celu usunięcia FWA z tych mas. Jest to przyczynek do tezy, że nie ma uzasadnienia tendencja do dążenia do większej białości papierów drukowych uzyskiwanej za pomocą fluorescencyjnych wybielaczy optycznych.

Tagi: chemical pulp, deinked pulp, DIP, colour, dyeing, direct dyes.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 117–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook