Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ struktury tkaniny na jej wytrzymałość na zrywanie

Research and development

Autor:

  • Kumpikaitė Eglė
    Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ struktury tkaniny wyrażonej całkowym współczynnikiem . na siłę zrywającą i wydłużenie przy zerwaniu tkaniny. Analizowane tkaniny podzieliliśmy na dwie różne grupy. Pierwszą stanowiły sploty, w których przeploty są równomiernie rozłożone w całej powierzchni tkaniny a drugą takie, w których są położone w poziomych pasach. Stwierdziliśmy, że charakter zrywu tkaniny w obydwu tych grupach jest różny. Na podstawie analizy zależności siły zrywającej od współczynnika . możemy potwierdzić, że zależność pomiędzy siłą zrywającą a strukturą tkaniny nie jest jasno widoczna dla badanych przez nas tkanin. Zmiana kształtu krzywej siły funkcji wydłużenia jest w punkcie zrywu bardziej intensywna dla tkanin o splotach z równomiernie rozłożonymi przeplotami w porównaniu do tych, które są rozłożone w pasach. Po zbadaniu wszystkich analizowanych splotów można stwierdzić, że współczynnik . pozwala na stosunkowo dobra ocenę zachowania się tkanin podczas zrywu.

Tagi: woven fabric, integrated fabric structure factor, breaking force, elongation at break.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 44–46.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook