Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zachowanie się tkanin z przędz elastomerowych podczas rozciągania

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opisano badania nad zachowaniem się tkanin z udziałem przędz elastomerowych podczas rozciągania. Celem badań było określenie lepko-sprężystej części krzywej naprężeniewydłużenie oraz zachowanie się tkanin z udziałem elastomerowych przędz po jednej godzinie rozciągu powyżej punktu mięknięcia. Wyniki badań krzywych rozciągania pokazały małe wartości naprężeń i wydłużeń w punkcie mięknięcia (wydłużenie w punkcie mięknięcia wynosiło od 0,25% do 0,75%), co oznacza duży obszar lepko-sprężystego zachowania się tkanin. Zaobserwowano również duże różnice właściwości lepko-sprężystych w obszarze krzywej rozciągania powyżej punktu mięknięcia, co oznacza, że udział elastomeru w przędzy wpływa wydatnie na krzywą rozciągu powodując osiągnięcie rozciągów znacznie większych od odpowiadających punktowi mięknięcia. Wyniki badań wskazują również, że sprężyste wydłużenie po jednej godzinie rozciągu tkaniny do określonej wartości 25% jest większe, niż wydłużenie odpowiadające punktowi mięknięcia, które jest zawarte pomiędzy 22,2% i 24,1%

Tagi: fabric, elastane yarn, stress-extension curve, viscoelastic properties, elastic extension

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 63–68.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook