Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena przydatności mieszanek poliestrów alifatycznych do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Mieszanki stopowe poli(kwasu mlekowego) (PLA) z biodegradowalnym poliestrem alifatycznym glikolu butylenowego oraz kwasu bursztynowego i adypinowego (Bionolle) badano pod kątem ich przydatności do wytwarzania biodegradowalnych materiałów włóknistych o zwiększonej elastyczności. Do oceny wspólmieszalności polimerów PLA i Bionolle zastosowano metodę różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Do oceny przędliwości oraz właściwości mechanicznych wytworzono żyłki ze stopu mieszanek polimerowych. Elastyczność żyłek oceniano na podstawie modułu Younga i stopnia sprężystości. Stwierdzono, że PLA i Bionolle tworzą mieszaniny heterogeniczne. Dodatek polimeru Bionolle do PLA poprawia elastyczność mieszanki polimerowej.

Tagi: aliphatic polyester, poly(lactic acid), polymer blend, biodegradable fibrous material.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 9–13.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook