Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 2 (67)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (67) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Umiejętność budowania marki na Jednolitym Rynku Europejskim w oparciu o polski sektor odzieży sportowej

Autorzy: Malinowska-Olszowy Monika

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa produkujące w Polsce odzież sportowa są w stanie sprostać konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim z punktu widzenia skuteczności działalności marketingowej firmy ze szczególnym uwzględnieniem działań strategicznych w...   więcej »

| Strony 7–11

Badania i rozwój

Analiza parametrów fizykomechanicznych przędz zgrzeblonych i czesanych z bawełny biologicznej

Autorzy: Rutkowski Jacek

W pracy podano pojęcia bawełny biologicznej i bawełny ekologicznej. Określono parametry fizykomechaniczne włókien i przędz dziewiarskich zgrzeblonych i czesanych, wykonanych z bawełny biologicznej. Właściwości włókien i przędz porównano do ich odpowiedników z bawełny konwencjonalnej. Wskazano na...   więcej »

| Strony 12–17

Łączenie przędz z włókien staplowych i filamentowych techniką wysokowydajnego sczepiania pneumatycznego. Część II. Analiza włochatości i liczby błędów przędz oraz ocena efektów połączeń

Autorzy: Ankudowicz Wacław, Dopierała Halina, Radom Czesław, Swaczyna Paweł

W Części II publikacji zaprezentowano wyniki badań włochatości i liczby błędów przędz filamentowo – staplowych łączonych techniką sczepiania pneumatycznego oraz ocenę efektów połączeń w oparciu o opracowane nowe wskaźniki tj.: odcinki wymuszonych ściągnięć i siły sczepliwości....   więcej »

| Strony 18–22

Wpływ zmiany skrętu przędzy na jej dynamikę podczas przędzenia na przędzarce obrączkowej

Autorzy: Przybył Krystyna

Technolog przędzalnik posługując się wartością i kierunkiem skręcania strumienia włókien decyduje o właściwościach przędzy i musi się liczyć z koniecznością zmiany skrętu w bardzo szerokim zakresie. Dlatego jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie symulatorów, pozwalające zastąpić eksperymenty prowadzone...   więcej »

| Strony 23–26

Ruchy periodyczne i chaotyczne w przędzeniu typu Sirofil

Autorzy: Zhang Li-Na, He Ji-huan

Rozważono model dynamiczny dla przędzenia dwóch strumieni włókien. Określono w przybliżeniu częstotliwości oscylacji w kierunku pionowym i poziomym w przędzeniu typu Sirofil. Analizowano analitycznie stabilność i chaotyczny charakter ruchów. Zasugerowano optymalne warunki pracy systemu przędącego.   więcej »

| Strony 27–29

Wpływ typu centralnego otworu w wirniku na włochatość przędz rotorowych mieszankowych

Autorzy: Erbil Yilmaz, Babaarslan Osman, Baykal Pinar Duru

Centralny otwór w wirniku przędzarki rotorowej, będąc jednym z najważniejszych elementów systemu przędzenia rotorowego (OE), wpływa na jakość przędzy w zależności od swojej struktury i charakteru powierzchni. W pracy badano wpływ czterech typów otworów na ...   więcej »

| Strony 31–34

Wpływ parametrów parowania próżniowego na fizyczne właściwości przędz szenilowych

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Özdemir Özcan

Badano wpływ parametrów parowania próżniowego na właściwości fizyczne przędz szenilowych i produkowanych z nich tkanin. Dla tego celu wyprodukowano przędze szenilowe o różnej masie liniowej, stosując włókna wiskozowe i akrylowe w okrywie i rdzeniu. Wyprodukowane przędze...   więcej »

| Strony 35–40

Badanie włochatości przędz poliestrowo-wiskozowych. Część I – parametry procesu rozciągania

Autorzy: Haghighat Ezzatollah, Johari Majid Safar, Etrati Seyed Mohammad

Badano wpływ parametrów przędzy oraz procesu jej rozciągania na włochatość. Badaniom poddano przędze mieszankowe (80% poliester / 20% wiskoza) wytworzone na przędzarce laboratoryjnej SKF Lab. Włochatość mierzono aparatem Shirley Yarn Friction/Hairiness Meter. Analiza statystyczna wyników pozwoliła...   więcej »

| Strony 41–44

Wpływ splotu i charakterystyki wątku na właściwości wytrzymałościowe tkaniny

Autorzy: Gabrijelčič Helena, Cernáková Ludmila, Dimitrovski Krste

Wytrzymałość tkaniny na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu zależą przede wszystkim od tych samych parametrów przędzy w kierunku testowania, ale badano nie tylko wpływ wątku i splotu na siłę zrywającą i wydłużenie tkaniny, ale również...   więcej »

| Strony 45–51

Badanie właściwości elastycznych płaskich wyrobów włókienniczych za pomocą urządzenia z wahadłem

Autorzy: Valatkienė Loreta, Strazdiené Eugenija, Issa Manal

Badania dotyczyły określenia udarowej charakterystyki materiałów włókienniczych na podstawie rejestracji drgań wywołanych uderzeniem wahadła. Przygotowano trzy typy materiałów: tkaniny, dzianiny i membrany polietylenowe oraz dwa obciążniki o różnej masie i wymiarach r1 = 13,5 mm, r2...   więcej »

| Strony 52–57

Model symulacyjny wytwarzania koronek na wielogrzebieniowych koronkarkach raszlowych

Autorzy: GaoMing Jiang, XunWei Feng

Podstawą komputerowej symulacji wytwarzania koronek na wielogrzebieniowych koronkarkach raszlowych był dokładny model matematyczny, łatwy do stosowania. W przedstawionej pracy, krzywa Spina posłużyła dla symulacji struktury oczka koronki. Ilość i położenie punktów kontrolnych są określone dla przeplotu,...   więcej »

| Strony 58–60

Ocena chwytu ubrań męskich produkowanych w Turcji

Autorzy: Sülar Vildan, Okur Ayşe

Opisano subiektywne techniki oceny sztywności, grubości i gładkości tkanin, będące podstawą oceny chwytu tkanin ubraniowych. Analizowano chwyt tkanin ubraniowych przetwarzanych w Turcji. Przeprowadzono badania wstępne dla określenia słownictwa stosowanego dla zdefiniowania tkaniny. Przyjęto sztywność, grubość...   więcej »

| Strony 61–68

Wpływ struktury dzianiny na stabilność wymiarów i fizyczne właściwości dzianin stosowanych w ubiorach zimowych

Autorzy: Emirhanova Nergiz, Kavusturan Yasemin

Przedstawiono eksperymentalne badania dla określenia wpływu struktury dzianin wykonanych z 80% wełny jagnięcej i 20% przędzy poliestrowej i stosowanych na wierzchnie okrycia zimowe na ich stabilność wymiarów oraz odporność na pilling, i ścieranie, wytrzymałość na...   więcej »

| Strony 69–74

Bilansowanie taśm montażowych w przemyśle odzieżowym za pomocą technik symulacyjnych

Autorzy: Güner Mücella G., Ünal Can

Różnego rodzaju algorytmy są od wielu lat stosowane dla bilansowania taśm produkcyjnych w przemyśle odzieżowym. Jednak struktura produkcji w tym przemyśle zdominowana przez operacje manualne uniemożliwia uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów przy stosowaniu obecnie używanych algorytmów i utrudnia...   więcej »

| Strony 75–78

Litewskie spódnice ludowe. Część I – analiza wzorów tkanin

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Néniené Inga

Jednym z najbardziej kolorowych części litewskich ubiorów ludowych są spódnice. W przeszłości tradycyjne litewskie tkaniny na spódnice były tkane z wełny na ręcznych krosnach. W tych tkaninach odbywał się zmysł estetyczny, etnograficzna oryginalność i charakter litewskich...   więcej »

| Strony 79–83

Pomiar kąta zwilżania dla wybranych powierzchni tekstylnych przy zastosowaniu modelu ADSA

Autorzy: Gocławski Jarosław, Urbaniak–Domagała Wiesława

W pracy przedstawiono metodę pomiaru kąta zwilżania na granicy ciecz - ciało stałe dla wybranych powierzchni tekstylnych, przy założeniu występowania kątów mniejszych niż 90°. Metoda ta wykorzystuje specjalistyczną aparaturę do akwizycji obrazów spoczywających kropli. W...   więcej »

| Strony 84–88

Synergiczne działanie poszczególnych metod wykańczania wełny

Autorzy: Demir A., Karahan H. A., Özdoğan Esen, Öktem Tülin, Seventekin N.

Wełniane dzianiny obrabiano plazmą w atmosferze argonu, enzymem (proteza), chitozanem oraz kombinacją tych metod. Obrobione dzianiny oceniano pod względem ich wybarwialności, trwałości koloru, kurczliwości oraz wytrzymałości na rozerwanie. Scharakteryzowano morfologię powierzchni przy pomocy SEM. W celu...   więcej »

| Strony 89–94

Zastosowanie metod statystycznych w celu analizy wpływu parametrów przędz i tkanin na wydajność procesu odklejania

Autorzy: Teli Mangesh D., Chakrabarti R.

Kontrola jakości tkaniny, poprzez jej podstawowe cechy (tj. typ przędzy, masa liniowa i współczynnik skrętu przędzy, gęstość wątku i osnowy, współczynnik pokrycia, etc.) jest bardzo istotna, ponieważ powyższe parametry wpływają na jakość tkaniny podczas procesu...   więcej »

| Strony 95–100

Wpływ obróbki wstępnej na środowisko naturalne i wybarwienie dzianin bawełnianych

Autorzy: Fakin Darinka, Golob Darko, Stjepanovič Zoran

Współcześnie wstępne przygotowanie dzianin bawełnianych przed barwieniem na ogół polega na łączonym procesie prania i bielenia nadtlenkiem. W artykule porównano dwie metody obróbki wstępnej tj. prania alkalicznego i bielenia oraz prania enzymatycznego i bielenia. Badano również...   więcej »

| Strony 101–104

Wpływ masy chemotermomechanicznej na barwę mas włóknistych barwionych barwnikami bezpośrednimi

Autorzy: Drzewińska Ewa

Zbadano podatność bielonych mas celulozowych i bielonej masy chemotermomechanicznej (BCTMP) oraz ich mieszanin na barwienie barwnikami bezpośrednimi. Stwierdzono, że barwniki bezpośrednie są przydatne przede wszystkim do barwienia papierów z udziałem mas celulozowych, ale można je...   więcej »

| Strony 105–107

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook