Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (67) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości elastycznych płaskich wyrobów włókienniczych za pomocą urządzenia z wahadłem

Research and development

Autorzy:

  • Valatkienė Loreta
    Department of Clothing and Polymer Products Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Strazdiené Eugenija
    Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Issa Manal
    Ecole Nationale Supérieure, des Industries Textiles de Mulhouse, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczyły określenia udarowej charakterystyki materiałów włókienniczych na podstawie rejestracji drgań wywołanych uderzeniem wahadła. Przygotowano trzy typy materiałów: tkaniny, dzianiny i membrany polietylenowe oraz dwa obciążniki o różnej masie i wymiarach r1 = 13,5 mm, r2 = 30 mm. Początkowy kąt wahadła a0 wynosił 1, 2, 3, 4 i 5 stopni. Parametry uderzenia i kąt odbicia każdego z uderzeń notowano a właściwości elastyczne materiału (elastyczność odprężeniowa er i dynamiczna ed) określano na podstawie początkowej energii wahadła Vo i jego energii po jednym pełnym wahnięciu V1. Stwierdzono, zależność pomiędzy elastycznością odprężeniową er i dynamiczną ed a kątem początkowym a0 dla wszystkich testowanych materiałów i różnych warunkach przeprowadzania testów. Obliczano procentową wartość absorbowanej energii h1 badanego materiału w pierwszym momencie uderzenia wahadła. Stwierdzono, że można zastosować regresję liniową dla określenia zależności pomiędzy zaabsorbowaną przez materiał badany energię H1 w momencie pierwszego uderzenia wahadła oraz energią potencjalną V1 po pełnym okresie wahnięcia a pierwszym kątem odbicia a1.

Tagi: impact behaviour, vibration process, rebound elasticity, dynamic elasticity.

Opublikowano w numerze nr 2 (67) / 2008, strony 52–57.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook