Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Sztywność zginania przędz badana metodą podwójnego podparcia

Research and development

Autorzy:

  • Ghane Mohammad
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Sheikhzadeh Mohammad (j/w)
  • Halabian A. M.
    Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Khaburi S.
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Powszechnie stosowaną metodą pomiaru sztywności zginania tkanin jest metoda jednostronnie podpartej belki. Jednakże małe wymiary przędz i ich nieskręcone wolne końce są podstawowymi trudnościami w realizacji tej prostej metody pomiarowej. W przedstawionej pracy analizowano system pomiarowy oparty na zginaniu belki podpartej w dwóch punktach. Przędza była traktowana jako elastyczna belka jednym końcem zamocowana w uchwycie a drugim podpartym na prostym wsporniku obciążona po środku swojej długości. Maksymalne obciążenie przędzy i odległość przyłożonej siły od uchwytu były dokładnie mierzone. Stosując klasyczne zależności do przypadku małych odchyleń wyliczano sztywność zginania przędzy. Porównanie kształtu wygiętej przędzy z kształtem elastycznej belki w zakresie małych odchyleń wykazywało dużą zgodność. Wnioskiem z naszej pracy było stwierdzenie, że za pomocą naszych pomiarów można określić sztywność zginania przędzy.

Tagi: bending, bending rigidity, elastic beams, small deflection.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 30–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook