Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Rozkład średnicy włókien w włókninach poliestrowych do celów medycznych wytworzonych metodą rozdmuchu stopionego polimeru

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wytwarzanie włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru z poliestrów włóknotwórczych stwarza olbrzymie problemy technologiczne. Na strukturę włóknin i ich właściwości mają wpływ następujące parametry: wilgotność polimeru, temperatury przetwarzania w poszczególnych strefach instalacji, wydatek i temperatura powietrza rozdmuchującego, szybkość odbioru włókniny, odległość kondensera od filiery oraz grubość otrzymywanych włókien. Ponieważ włókniny te znajdują zastosowanie jako materiały medyczne i filtracyjne, w których istotnymi parametrami będzie struktura przestrzenna i możliwie mała grubość włókna, celem badań była optymalizacja parametrów procesu i uzyskania możliwie najcieńszych włókien, optymalnego rozkładu ich grubości i optymalnej struktury przestrzennej.

Tagi: melt-blown technology, non-woven, fibres, polyesters, diameter of fibres, air blow.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 14–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook