Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Triclosan enkapsulowany poli(L,Llaktydem) jako nośnik właściwości antybakteryjnych materiałów włókienniczych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedmiotem publikacji są badania dotyczące wykorzystania biocydów enkapsulowanych, do otrzymywania bioaktywnych wyrobów włókienniczych. Materiał badawczy stanowiła włóknina z wprowadzonym w strukturę triclosanem enkapsulowanym biodegradowalnym polilaktydem. Opisano wpływ wybranych parametrów enkapsulacji i warunków inkorporacji mikrosfer do struktury włókniny, na efekt mikrobiologiczny. Z uwagi na interdycyplinarny charakter tematu badania w były realizowane przy współpracy Instytutu Włókiennictwa z Centrum Badań Molekularnych w Łodzi, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Politechniką Łódzką.

Tagi: encapsulated biocides, micro-spheres, triclosan, bio-active textiles, nonwovens

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 102–107.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook