Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (68) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena zużycia szyjki okładziny ze stopu AlCu4Mg1 wrzecion z nasadką antybalonową

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia szyjki okładziny ze stopu AlCu4Mg1 wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej PG-7A w postaci histogramów zużycia. Ocenę zużycia szyjki przeprowadzono w warunkach przemysłowych przy współpracy z dwoma rodzajami mieszanek włókien: 20 ÷ 30% włókien poliestrowych (elany) + 80 ÷ 70% włókien wełny oraz 90% włókien wełny + 10% włókien poliamidowych względnie 100% włókien wełny. Wykonano pomiary wybranych parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) 3D oraz topografie powierzchni, przed i po eksploatacji, szyjki okładziny wrzecion. Zamieszczono rozkłady zawartości pierwiastków chemicznych w różnych miejscach zużycia w postaci rowka oraz mikrofotografie powierzchni. Analiza mikrofotografii i topografii powierzchni przed i po eksploatacji potwierdzają, że powierzchnia zewnętrzna warstwy wierzchniej, na obwodzie szyjki okładziny, przy współpracy z przędzą ulega nierównomiernemu zużyciu. Zmienna zawartość pierwiastków chemicznych w różnych miejscach tarcia z przędzą oraz wnikliwa analiza powierzchni zużycia w rowku śrubowym skłaniają do stwierdzenia, że zużycie pary tribologicznej: przędza - stop AlCu4Mg1 następuje przede wszystkim w wyniku ścierania.

Tagi: ring spinning frame, anti-baloon spindle, spindle crown, operation wear.

Opublikowano w numerze nr 3 (68) / 2008, strony 33–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook