Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 2 (91)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (91) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Innowacje polskiego sektora tekstylnego na przykładzie tkanin antybakteryjnych i bakteriostatycznych

Autorzy: Bakalarczyk Sebastian

Sytuacja na polskim rynku wyrobów włókienniczych jest trudna. Usuwanie kontyngentów na wyroby włókiennicze, przystąpienie Polski do strefy Schengen i Unii Europejskiej spowodowało zalanie rynku tanimi produktami z importu - głównie z krajów azjatyckich. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, jedną...   więcej »

| Strony 13–17

Badania i rozwój

Etnobotanika włókien naturalnych – Bactris setosa w tradycyjnym wiejskim środowisku

Autorzy: Sato Duarte Adriana Yumi, Santiago de Queiroz Rayana, Santiago de Queiroz Rayana, Sanches Regina Aparecida, Garcia Claudia Regina, Dedini Franco Giuseppe

Artykuł poświęcony jest charakterystyce włókien palmy Bactris setosa stosowanych dotychczas przez lokalne grupy ludności w prowincji Sorocaba, Sao Paulo, Brazylia, mogących znaleźć zastosowanie w wyrobach włókienniczych. Badano strukturę włókien między innymi poprzez zdjęcia mikroskopowe oraz właściwości mechaniczne włókien takie...   więcej »

| Strony 18–20

Fizyczne i chemiczne właściwości zróżnicowanych morfologicznie części włókien palmy cukrowej

Autorzy: Sahari Japar, Sahari Japar, Sapuan S. M. , Sapuan S. M. , Ismarrubie Z. N. , Rahman M. Z. A.

W ostatnich lata zwraca się szczególną uwagę na zastosowanie włókien naturalnychw biokompozytach. Pień palmy cukrowej wykorzystywany jest powszechnie do uzyskiwania włókien mających zastosowanie w aplikacjach inżynierskich. Przeprowadzono badanie właściwości włókien pochodzących z różnych części pnia dla określenia możliwości ich zastosowania...   więcej »

| Strony 21–24

Właściwości fizyczne materiałów nanokompozytowych włókninowotlenkowych

Autorzy: Krupa Andrzej, Jaworek Anatol, Sundarrajan Subramanian, Pliszka Damian, Ramakrishna Seeram

W pracy zbadano wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie nanowłóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia współbieżnego włókien z nanocząstkami tlenków metali. Metoda ta polega na jednoczesnym elektroprzędzeniu nanowłókien polimerowych i ich pokrywaniu
nanocząstkami. W tym celu zaprojektowana została specjalna dysza...   więcej »

| Strony 25–27

Współosiowe elektroprzędzenie roztworowe włókien o rdzeniu z PLLA i otoczce z PDLLA oraz ich wizualizacja

Autorzy: Kriel Haydn, Sanderson Ronald D., Smit Eugene

W procesie współosiowego elektroprzędzenia uzyskiwano włókna typu rdzeń-otoczka stosując roztwory ulegające mieszaniu. Na rdzeń stosowano roztwory częściowo krystalicznego poli-(L-kwasu mlekowego), a na otoczkę roztwory amorficzne poli-(D,L-kwasu mlekowego). W wyniku nieznacznych różnic pomiędzy dwoma roztworami nie można...   więcej »

| Strony 28–33

Eksperymentalne badania właściwości mechanicznych dzianin rządkowych

Autorzy: Ciobanu Luminita, Filipescu Florin

Badano właściwości wytrzymałościowe dzianin rządkowych wykonanych z dwóch typów przędz – klasycznych: przędz akrylowych używanych do produkcji wyrobów odzieżowych oraz wysoko wytrzymałych przędz poliestrowych używanych do wyrobów technicznych. Próbki wykonano na podstawie opracowanej macierzy zawierającej zmienne...   więcej »

| Strony 34–39

Wpływ struktury dzianin dwuwarstwowych na proces przepływu ciepła

Autorzy: Bivainyte Asta, Mikučioniené Daiva, Milašiene Daiva

Większość badań dotyczących przepływu ciepła przez dzianiny dwuwarstwowe dotyczy warunków statycznych. W rzeczywistości ważnym jest nie tylko rozkład temperatury powstający w wyniku przepływu ciepła ale również zmiany zachodzące w czasie. W literaturze mało jest informacji na...   więcej »

| Strony 40–43

Analiza i projektowanie zestawu filierowego o dużej szerokości dla przędzenia typu melt-blown

Autorzy: Meng Kai, Wang Xin Hou, Chen Qing Guan

Zestawy filierowe o dużej szerokości służą do dystrybucji stopu polimeru przędzalniczego w sposób zapewniający równomierny przepływ stopu przez poszczególne otwory filier. Artykuł omawia analizę i projektowanie szerokich zestawów filierowych poprzez kombinacje pojedynczych filier. Optymalizację konstrukcji wykonano...   więcej »

| Strony 44–47

wyrobów włókienniczych. Ocena wyglądu w oparciu o analizę obrazu

Autorzy: Xin Binjie, Li Yanmei, Qiu Jianxin, Liu Yan

Artykuł przedstawia opracowanie nowej metody modelowania tekstury płaskich wyrobów włókienniczych, opartej na analizie obrazu, mającej służyć do obiektywnej oceny jakości włóknin polarowych. Analiza z zastosowaniem rachunku macierzowego pozwala na ilościowy opis wyglądu powierzchni materiału; system z...   więcej »

| Strony 48–52

Ocena zdolności tłumienia EMR przez struktury dziane

Autorzy: Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Grabowska Katarzyna Ewa

Artykuł opisuje sposób wytworzenia oraz testy zdolności ekranowania promieniowaniaelektromagnetycznego (PEM) przez trzy typy struktur dzianych: strukturę dzianą o splocie lewoprawym (I), strukturę dzianą dwuwarstwową (II), strukturę dzianą dwuwarstwową z dodatkowymi wątkami (III). Dzianiny te zostały zaprojektowane...   więcej »

| Strony 53–60

Produkcja włóknin z włókien szklanych techniką papierniczą. Analiza orientacji włókien w runie

Autorzy: Yousfani Sheraz Hussain Siddique, Gong Rong Hugh, Porat Isaac

Włókniny można produkować za pomocą różnych metod, takich jak melt blowing, spunbonding oraz metod papierniczych. Artykuł omawia wytwarzanie włóknin z włókien szklanych odcinkowych metodą mokrą papierniczą. Należało dokonać modyfikacji technologii stosowanej w przemyśle papierniczym ze względu...   więcej »

| Strony 61–67

Wytwarzanie metalicznych warstw elektroprzewodzących na tkaninach
przy zastosowaniu metody napylania próżniowego

Autorzy: Pawlak Ryszard, Korzeniewska Ewa, Frydrysiak Michał, Zięba Janusz, Tęsiorowski Łukasz, Gniotek Krzysztof, Stempień Zbigniew, Tokarska Magdalena

W artykule opisano prace związane z uzyskaniem warstw elektroprzewodzących na powierzchni wybranych struktur tekstylnych z zastosowaniem technologii napylania próżniowego. Prace eksperymentalne dotyczące nanoszenia warstw metalicznych na próbkach tkanin obejmowały 3 etapy. W każdym etapie przeprowadzono ocenę...   więcej »

| Strony 68–72

Tekstroniczny czujnik rytmu oddechowego

Autorzy: Frydrysiak Michał, Zięba Janusz

W artykule opisano czujnik do pomiaru częstości rytmu oddechowego. Jest to czujnik parametryczny. Zbudowany jest w formie dzianiny wykonanej z przędzy elektroprzewodzącej, która pod wpływem odkształcenia zmienia rezystancję. Czujnik w formie pasa opinającego klatkę piersiową umieszczony...   więcej »

| Strony 74–78

Prototypy sensorów tekstylnych otrzymanych metodą druku filmoweg

Autorzy: Krucińska Izabella, Skrzetuska Ewa, Urbaniak–Domagała Wiesława

W prezentowanej pracy autorzy wykonali sensory tekstylne metodą druku filmowego z zastosowaniem nanorurek węglowych. Otrzymane sensory mają służyć do monitorowania zagrożeń w bezpośrednim kontakcie z ciałem. W tym celu została przeprowadzona modyfikacja dyspersji nanorurek węglowych o...   więcej »

| Strony 79–83

Węgiel aktywny/dibutyrylochityna (DBC) jako włóknisty antybakteryjny
niecytotoksyczny materiał opatrunkowy

Autorzy: Gliścińska Eulalia, Babeł Krzysztof, Krucińska Izabella, Kowalczyk Edward

W pracy opracowany został niecytotoksyczny włóknisty materiał opatrunkowy do trudno gojących się ran z wysiękiem na bazie aktywnej włókniny węglowej z bezpośrednio naniesionymi na jej powierzchnię w procesie elektroprzędzenia włóknami dibutyrylochitynowymi. Wysoko sorpcyjne włókna węglowe zapewniają...   więcej »

| Strony 84–90

Wpływ etapów klasycznego bielenia lnu oraz procesu barwienia na
zmianę zawartości wybranych metali ciężkich we włóknach lnu

Autorzy: Matyjas-Zgondek Edyta, Szynkowska Małgorzata I., Pawlaczyk Aleksandra, Rybicki Edward

Surowe techniczne włókna lnu składają się w ponad 70% z celulozy, ponad 20% z hemicelulozy, pektyn i ligniny oraz 2,5% z wosków i tłuszczy i 3% z substancji białkowych. Substancje niecelulozowe stanowią spoiwo sklejające ze sobą...   więcej »

| Strony 91–95

Nowe podejście do oceny bezpieczeństwa produktów włókienniczych. Część I. Zastosowanie metody bioindykacji do oznaczenia zawartości formaldehydu w tekstyliach

Autorzy: Salerno-Kochan Renata

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem metody bioindykacji w ocenie toksyczności produktów włókienniczych. Jako bioindykator zastosowano Tetrahymenę pyriformis, natomiast badania toksyczności substancji chemicznych przeprowadzono na przykładzie formaldehydu, stosowanego powszechnie w procesach wykończeniowych tkanin. Aby sprawdzić...   więcej »

| Strony 96–101

Ocena możliwości regeneracji wybranych rodzajów mas makulaturowych

Autorzy: Olejnik Konrad, Stanisławska Anna, Wysocka-Robak Agnieszka, Przybysz Piotr

W pracy zaprezentowano porównanie skuteczności dwóch metod regeneracji makulatur (mielenia oraz usuwania frakcji drobnej) dla pięciu wybranych, modelowych mas makulaturowych. Kryteriami oceny były zdolność do odwadniania regenerowanej masy oraz właściwości wytrzymałościowe papieru wytworzonego z tej masy....   więcej »

| Strony 102–106

Konferencje, targi, wystawy

FUTURE EVENTS

  więcej »

| Strony 108–111

Artykuł sponsorowany

Nanotechnologia. Metody wytwarzania nanowłókien celulozowych

Autorzy: Szczęsna-Antczak Mirosława, Kazimierczak Janusz, Antczak Tadeusz

Nanotechnologia należy ciągle do nowych, chociaż już w pełni ukształtowanych i coraz bardziej wykorzystywanych w życiu codziennym dziedzin nauki. Celuloza jest polimerem tanim, hydrofilowym, chiralnym i łatwym do modyfikacji chemicznych. Jest materiałem biodegradowalnym
i społecznie akceptowalnym....   więcej »

| Strony 8–12

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook