Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie metalicznych warstw elektroprzewodzących na tkaninach
przy zastosowaniu metody napylania próżniowego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule opisano prace związane z uzyskaniem warstw elektroprzewodzących na powierzchni wybranych struktur tekstylnych z zastosowaniem technologii napylania próżniowego. Prace eksperymentalne dotyczące nanoszenia warstw metalicznych na próbkach tkanin obejmowały 3 etapy. W każdym etapie przeprowadzono ocenę przewodności uzyskanych
warstw. W celu oceny ciągłości osadzanych warstw elektroprzewodzących, prowadzono badania mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że napylane warstwy charakteryzują się przewodnością elektryczną zależną od parametrów procesu. Możliwość uzyskania przewodzącej warstwy metalicznej jest również silnie zależna od rodzaju podłoża.

Tagi:

electroconductive layers, conductive textiles, vacuum deposition, surface resistance.

Cytowanie:

Pawlak R, Korzeniewska E, Frydrysiak M, et al. Using Vacuum Deposition Technology for the Manufacturing of Electro-Conductive Layers on the Surface of Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 68-72.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 68–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook