Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 6 (95)
AAA     ENG | POL

Numer 6A (95) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

NEW ARTICLE

Autorzy: Mac Bogdan

  więcej »

| Strona 4

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Rola konsumenta w rozwoju innowacji – aktualne trendy w poszukiwaniu innowacji na rynku tekstylno-odzieżowym a potrzeby konsumentów polskich

Autorzy: Koszewska Małgorzata

Celem artykułu jest rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości zwiększenia roli konsumenta w procesie tworzenia innowacji, w tym tzw., innowacji zrównoważonych na rynku tekstylno-odzieżowym. W artykule omówiono ewolucję podejścia do tworzenia innowacji oraz możliwości uwzględnienia najnowszych trendów...   więcej »

| Strony 9–15

Analiza potencjału polskiego rynku innowacyjnych produktów medycznych z włókien alginianowych ze szczególnym uwzględnieniem opatrunków alginianowych

Autorzy: Czajkowski Tomasz, Boguń Maciej

Artykuł prezentuje analizę potencjału rynku w Polsce dla różnorodnych zastosowań produktów medycznych zrobionych z włókien alginianowych. Szczególny nacisk jest położony na opatrunki, jednak produkty związane z takimi zagadnieniami jak inżynieria tkankowa czy włókna alginianowe dla innych...   więcej »

| Strony 16–21

Ochrona środowiska a przemysł tekstylno-odzieżowy

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife 

W dzisiejszych czasach konsumenci stają sie coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony środowiska, firmy natomiast korzystają z tego w celu promowania swoich towarów i usług za pośrednictwem znaków certyfikacyjnych. „Przyjazny środowisku” to termin odnoszący się do produktów,...   więcej »

| Strony 22–27

Ocena perspektyw technologii włókienniczych wyrobów medycznych

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Olejnik Magdalena

W artykule omówiono technologie włókienniczych wyrobów medycznych biorąc pod uwagę poziom koniecznych nakładów na realizację badań oraz wdrożenie rezultatów tych badań, skalę korzyści wdrożenia do praktyki oraz ewentualne, zidentyfikowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy, bariery ograniczające...   więcej »

| Strony 28–36

Analiza zużycia energii
w procesie druku

Autorzy: Çay Ahmet, Ozguney Arif Taner, Yavaş Arzu

Praca przedstawia analizę zużycia energii w procesie druku reaktywnego i pigmentowego. Skonstruowano modele egzergetyczne procesu druku i przeanalizowano każdy krok pod względem parametrów wpływających na egzergię. W maszynie drukarskiej, reaktywny proces drukowania prowadzi do podwyższenia egzergii...   więcej »

| Strony 37–42

Badania i rozwój

Analiza porównawcza właściwości wełny owczej i sierści psów

Autorzy: Ragaišienė Audronė, Rusinavičiūtė Jolita

Celem tej pracy była analiza porównawcza parametrów mechanicznych takich jak, siła zrywająca, wytrzymałość właściwa na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, praca przy zerwaniu włókien sierści psów i wełny owiec oraz analiza związków pomiędzy parametrami mechanicznymi i geometrycznymi...   więcej »

| Strony 43–47

Właściwości wytrzymałościowe
lnianych przędz łączonych różnymi
węzłami

Autorzy: Petrulis Donatas, Petrulyte Salvinija

Analizowano różne właściwości mechaniczne przy zrywaniu lnianych przędz łączonych różnymi węzłami, stosując test na rozciąganie dla czterech węzłów o różnej strukturze – węzeł prosty, zwykły, tkacki i rybacki. Zastosowano cztery próbki: 50 tex (A – bielona,...   więcej »

| Strony 48–53

Wytrzymałość na ścieranie przędz krzyżujących się pod kątem prostym

Autorzy: Alamdar-Yazdi A., Heppler G. R.

Analizowano różne właściwości mechaniczne przy zrywaniu lnianych przędz łączonych różnymi węzłami, stosując test na rozciąganie dla czterech węzłów o różnej strukturze – węzeł prosty, zwykły, tkacki i rybacki. Zastosowano cztery próbki: 50 tex (A – bielona,...   więcej »

| Strony 54–57

Badanie powstawania puchu podczas przewijania przędz z zastosowaniem techniki analizy obrazu

Autorzy: Ghane Mohammad, Karbalaei Tafti Seyed Mohammad, Semnani Dariush, Sheikhzadeh Mohammad

Powstawanie puchu przy przetwarzaniu przędz jest jednym z głównych problemów przemysłu tekstylnego, nie tylko ze względów zdrowotnych ale również z powodu uzyskania odpowiedniej jakości produktu. W pracy przeanalizowano powstawanie puchu podczas procesu przewijania, ze szczególnym uwzględnieniem...   więcej »

| Strony 58–62

Analiza charakterystyk zrywania przędz taśmowych produkowanych z mieszanek poliolefinowych

Autorzy: Petrulis Donatas, Petravičius Artūras, Petrulyte Salvinija

Próbki przędz taśmowych o różnej szerokości, masie liniowej i składzie surowcowym, np. produkowane z mieszanek przędz poliolefinowych takich jak polipropylen (PP) i liniowy polietylenem o niskiej gęstości(LLDPE), zostały wytworzone za pomocą ekstrudera E10 (Barmag Saurer Co.)....   więcej »

| Strony 63–68

Zastosowanie metod statystycznych do selekcji optymalnych parametrów formowania fibrylizowanych włókien polipropylenowych przeznaczonych do zbrojenia betonu

Autorzy: Broda Jan, Przybyło Stanisława, Lewandowski Stanisław

W celu wzmocnienia betonu zostały użyte fibrylizowane włókna polipropylenowe. Efektywność wzmocnienia betonu jest uzależniona od geometrii włókien, jak i ich mechanicznych parametrów. Produkcja fibrylizowanych włókien jest wieloetapowym procesem, w którym warunki formowania wywierają duży wpływ na...   więcej »

| Strony 69–74

Chaotyczne drgania obiektu
leżącego na układzie warstw włókien

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pacy badane są właściwości dynamiczne matematycznego modelu układu warstw włókien. Wykazano, że układ warstw włókien w bardzo istotny sposób ogranicza amplitudę drgań obiektu na nim spoczywającego, poddanego oscylującej sile ściskającej. W pewnym zakresie częstotliwości, dla...   więcej »

| Strony 75–77

Charakterystyki siła - wydłużenie elementów łączących i amortyzujących stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości

Autorzy: Baszczyński Krzysztof, Jachowicz Marcin

W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zaprezentowana metoda i stanowisko badawcze opiera...   więcej »

| Strony 78–85

Ocena struktury tkanin na podstawie analizy obrazu

Autorzy: Shady Ebraheem, Qashqary Khadijah, Hassan Mounir, Hassan Mounir, Militký Jiři

Przy zastosowaniu filtra Winera opracowano cyfrową metodę analizy obrazu umożliwiającą ocenę struktury tkanin oraz rozpoznawanie splotu. Zbadano obraz sześciu zróżnicowanych grup tkanin, o 3 rożnych splotach i 2 strukturach, uzyskując dwa obrazy dla każdej tkaniny, z których każdy obejmuje...   więcej »

| Strony 86–90

Analiza postrzegania bezwzrokowego poprzez struktury tekstroniczne z zastosowaniem metody zbiorów rozmytych

Autorzy: Kursun-Bahadir Senem , Kursun-Bahadir Senem , Kalaoğlu Fatma, Koncar Vladan

Celem tej pracy jest ocena postrzegania bezwzrokowego poprzez struktury tekstroniczne umieszczone na różnych częściach ciała, stosując różne typy sygnałów i częstotliwości. Najpierw opracowano strukturę tekstroniczną przez połączenie silniczka i dzianiny za pomocą przędz przewodzących. Następnie przy udziale nowej struktury...   więcej »

| Strony 91–97

Modelowanie i projektowanie wyrobów uciskowych o zamierzonym nacisku jednostkowym dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Mielicka Elżbieta, Kowalski Tomasz Marek

W pracy przedstawiono podstawy modelowania wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego dla obwodów ciała o zmiennym promieniu krzywizny. W wyprowadzonych zależnościach na wymiary obwodów dzianiny w stanie swobodnym uwzględniono prawo Laplace’a, charakterystykę mechaniczną dzianiny oraz miejscowe wartości promienia krzywizny....   więcej »

| Strony 98–102

Wpływ sztywnego elementu na właściwości dzianych uciskowych produktów ortopedycznych

Autorzy: Ališauskienė Diana, Mikučioniené Daiva

W artykule przedstawiono badania nad wpływem powierzchni sztywnego elementu umieszczonego w dzianej strukturze uciskowej na właściwości elastyczne produktu. Zazwyczaj badania nie uwzględniają wpływu sztywnych elementów związanych z produktami ortopedycznymi oraz ich wpływu na elastyczność produktu. Stwierdzono, że ucisk wzrasta...   więcej »

| Strony 103–107

Wpływ stresu termicznego na uszkodzenie warstwy międzyfazowej kompozytu włóknistego z zastosowaniem algorytmu genetycznego

Autorzy: Mokaddem Allel, Allami Mohamed, Temimi L., Boutaous Ahmed

Celem badań było opracowanie modelu analitycznego do oceny wpływu stresu termicznego na uszkodzenia warstwy międzyfazowej kompozytu T300/914 na podstawie właściwości włókien i matrycy oraz charakterystyki połączenia. Model opracowany przez algorytm genetyczny uwzględnia wpływ temperatury, który prowadzi do degradacji matrycy....   więcej »

| Strony 108–111

Badania eksperymentalne i model przepływu ciepła i wilgoci w wielowarstwowych pakietach tekstylnych zbudowany na podstawie elementów skończonych

Autorzy: Barauskas Rimantas, Baltušnikaite Julija, Abraitienė Aušra, Grinevičiūtė Diana

Nowe technologie włókiennicze wykorzystujące laminowane struktury warstwowe i folie plastyczne oraz odpowiednią architekturę przestrzenną zapewniają odpowiednie właściwości balistyczne. Bardzo ważnym zagadnieniem jest uzyskanie w tych konstrukcjach dobrego komfortu użytkowego. Opracowano i zbadano aktywny system wentylacji pakietów balistycznych oraz zaprogramowano odpowiedni...   więcej »

| Strony 112–118

Bioaktywne włókniny melt-blown w kompozytach stosowanych w obuwiu ochronnym

Autorzy: Irzmańska Emilia , Brochocka Agnieszka, Majchrzycka Katarzyna

W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowania kompozytów tekstylnych przeznaczonych do stosowania jako wkłady w szczelnym obuwiu ochronnym. Ze względu na specyficzne warunki stosowania wkładów założono, że powinny one mieć podwyższone właściwości higieniczne oraz bioaktywne w odniesieniu do bakterii i...   więcej »

| Strony 119–125

Oporność na przebicie kompozytów z tkanin z włókien szklanych nasyconych cieczą gęstniejącą pod wpływem ścinania

Autorzy: Yu Kejing, Cao Haijian, Qian Kun, Jiang Lingling, Li Hongshun

Przygotowano ciecz gęstniejącą pod wpływem ścinania (STF) i zbadano jej właściwości reologiczne. Tkaniny z włókien szklanych były nasycane roztworem STF/etanol dla przygotowania kompozytów. Morfologię kompozytów badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Prowadzono quasi-statyczne badania na przebicie na tkaninach szklanych nienasączonych...   więcej »

| Strony 126–128

Antena tekstylna przeznaczona do pracy w systemach łączności osobistej – materiały i technologie

Autorzy: Januszkiewicz Łukasz, Hausman Sławomir, Kacprzak Tomasz, Michalak Marina, Krucińska Izabella, Bilska Jadwiga

Przygotowano ciecz gęstniejącą pod wpływem ścinania (STF) i zbadano jej właściwości reologiczne. Tkaniny z włókien szklanych były nasycane roztworem STF/etanol dla przygotowania kompozytów. Morfologię kompozytów badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. Prowadzono quasi-statyczne badania na przebicie na tkaninach szklanych nienasączonych...   więcej »

| Strony 129–133

Programowe sterowanie prędkością szycia w warunkach współdziałania operatora z maszyną

Autorzy: Rybicki Marian, Cichocka Agnieszka

Badano funkcjonalność układu programowego sterowania serwonapędem maszyny szyjącej o otwartym cyklu technologicznym, zbudowanego we wcześniejszej pracy autora. Stwierdzono wrażliwość transportera maszyny na tekstylia oraz na prędkość obrotową maszyny. Zastosowanie programowego sterowania serwonapędem maszyny stworzyło warunki do...   więcej »

| Strony 134–140

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook