Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (95) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie powstawania puchu podczas przewijania przędz z zastosowaniem techniki analizy obrazu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Powstawanie puchu przy przetwarzaniu przędz jest jednym z głównych problemów przemysłu tekstylnego, nie tylko ze względów zdrowotnych ale również z powodu uzyskania odpowiedniej jakości produktu. W pracy przeanalizowano powstawanie puchu podczas procesu przewijania, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów przędzenia. Wyprodukowano 100% przędze akrylowe o różnym skręcie i masie liniowej. Badano włochatość przędz za pomocą przyrządu do pomiaru nierównomierności przędzy. W celu zebrania całkowitej ilości wytworzonego puchu, przewijaną przędzę na odcinku pomiędzy nawojami umieszczono w plastikowych komorach. Technika analizy obrazu została zastosowana w celu pomiaru długości fragmentów włókien tworzących puch. Obliczano ilość włókien w danym przedziale długości i ilość włókien puchu przypadających na 100 m przędzy. Badano 500 metrów przędzy dla 25 typów próbek różniących się skrętem i masą liniową. Stwierdzono, że zarówno skręt jaki i masa liniowa przędz mają istotny wpływ na ilość wytwarzanego przy przewijaniu puchu. Ze wzrostem skrętu i masy liniowej spada ilość wytworzonego puchu. Przeprowadzono również porównanie pomiędzy wytworzonym puchem a włochatością przędzy, stwierdzając liniową zależność miedzy tymi dwoma wielkościami.

Tagi:

fibre fly, winding machine, hairiness, hair counts, image processing, fly length.

Cytowanie:

Ghane M, Karbalaei Tafti SM, Semnani D, Sheikhzadeh M. Investigation of Fly Generation During Cone-Winding Using the Image Processing Technique. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 6A(95): 58-62.

Opublikowano w numerze nr 6A (95) / 2012, strony 58–62.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook